سعید محسن زاده

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : سعید محسن زاده
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
نام رشته تحصیلی : شیمی تجزیه
محل تحصیل: -

سوابق اجرایی:
- تدریس در آموزشگاه های معتبر و مدارس کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
 

دور‌‌ه‌های سعید محسن زاده