آموزش مفهومی ریاضی سوم

75,000 تومان
مدت دوره 12 ساعت
تعداد فصل ها 8 فصل
تعداد جلسات 39 جلسه
مدرس دوره محمد کنف چیان
 
75,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

درباره دوره:
- تدريس مفهومي و سطر به سطر کتاب درسي
- توسعه و غني سازي مطالب کتاب درسي
- طرح و حل مثال ها و تمرين هاي مهم و کليدي کتاب درسي 
- راهنمايي جهت حل تمرين ها و پرسش هاي کتاب درسي
- استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهاي نوين آموزشي جهت هوشمندسازي آموزش

جلسات دوره ‌
حل مسأله به روش الگویابی
22 دقیقه
شمارش چند تا چند تا
21 دقیقه
ماشین ها ی ورودی- خروجی
17 دقیقه
ساعت در بعد ازظهر
24 دقیقه
الگوهای متقارن
16 دقیقه
حل مسأله به روش الگو سازی
14 دقیقه
معرفی عدد هزار
18 دقیقه
ارزش مکانی
16 دقیقه
ارزش پول
22 دقیقه
عددهای تقریبی
21 دقیقه
حل مسأله به روش رسم شکل
10 دقیقه
کسر
17 دقیقه
کاربرد کسر در اندازه گیری
12 دقیقه
تساوی کسرها
14 دقیقه
مقایسه کسرها
20 دقیقه
حل مسأله به روش نمادین
8 دقیقه
ضرب
12 دقیقه
ضرب عددهای یک رقمی
14 دقیقه
خاصیت های ضرب
17 دقیقه
تقسیم
19 دقیقه
حل مسأله به روش زیر مسأله
9 دقیقه
خط ، نیم خط ، پاره خط
18 دقیقه
اندازه گیری سطح
20 دقیقه
واحد اندازه گیری سطح
32 دقیقه
حل مسأله به روش حل مسأله ساده تر
15 دقیقه
مقایسه عددها
21 دقیقه
جمع و تفریق اعداد چهاررقمی
24 دقیقه
جمع در جدول ارزش مکانی
16 دقیقه
تفریق در جدول ارزش مکانی
38 دقیقه
حل مسأله به روش حدس و آزمایش
18 دقیقه
جدول داده ها
14 دقیقه
احتمال
20 دقیقه
نمودار دایره ای
23 دقیقه
انتخاب نمودار
18 دقیقه
حل مسأله به روش حذف حالت های نا مطلوب
13 دقیقه
ضرب در عدد 10
10 دقیقه
ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی
11 دقیقه
محاسبه ضرب
17 دقیقه
تقسیم با باقی مانده
22 دقیقه
اساتید دوره‌

محمد کنف چیان

سوابق اجرایی:

- مولف کتاب سی استان سی آزمون تیزهوشان ششم انتشارات اندیشه خوارزمی 
- مولف کتاب کار ریاضی هفتم انتشارات ساد 
- مولف کتاب ریاضی جامع تیزهوشان ششم انتشارات اندیشه خوارزمی 
- مولف کتاب کار دروس (ریاضی ) هفتم انتشارات کاگو
- مولف کتاب های ریاضی چهارم و پنجم و جامع چهارم تیزهوشان انتشارات خیلی سبز
- مولف کتاب های اکوکار ریاضی نهم و دهم انتشارات کاگو
- ناظر علمی کتاب های ریاضی ابتدایی و متوسطه اول در انتشارات ژرف اندیشان ، علوی ، خیلی سبز ، کاگو و ....