با ما تماس بگیرید

021-66659291

حسن نورانی مکرم دوست


حسن نورانی مکرم دوست
نام و نام خانوادگی : حسن نورانی مکرم دوست آخرین مدرک تحصیلی : دکترا نام رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی محل تحصیل: دانشگاه آزاد

سوابق اجرایی:
– مولف کتاب جمع بندی دروس پایه قلم چی
– مولف کتاب راهنمای جامع ادبیات عمومی دانشگاه پیام نور
– مولف دایره المعارف مشاوره تحصیلی مشاوره سفید
– مولف مجموعه کتاب ادبیات آسان( راحت الحلقوم)
– مولف کتاب جامعه شناسی ادبیات با نگاهی به آثار جلال آل احمد
 

دوره های حسن نورانی مکرم دوست