با ما تماس بگیرید

02191319291

یگانه خیرآبادی


یگانه خیرآبادی
نام و نام خانوادگی : یگانه خیرآبادی آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس نام رشته تحصیلی : علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی محل تحصیل: علامه طباطبایی
دوره های یگانه خیرآبادی