حسن نورانی مکرم دوست

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : حسن نورانی مکرم دوست
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
نام رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
محل تحصیل: دانشگاه آزاد

سوابق اجرایی:
– مولف کتاب جمع بندی دروس پایه قلم چی
– مولف کتاب راهنمای جامع ادبیات عمومی دانشگاه پیام نور
– مولف دایره المعارف مشاوره تحصیلی مشاوره سفید
– مولف مجموعه کتاب ادبیات آسان( راحت الحلقوم)
– مولف کتاب جامعه شناسی ادبیات با نگاهی به آثار جلال آل احمد
 

دور‌‌ه‌های حسن نورانی مکرم دوست