روزبه شهلایی

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : روزبه شهلایی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
نام رشته تحصیلی : مکانیک
محل تحصیل: دانشگاه علم و صنعت

سوابق اجرایی:
– طراح آزمون های آزمایشی قلمچی، مدارس برتر (نشانه) و دو تست
– مولف کتب آموزشی درس زبان عمومی و تخصصی (انتشارات مبتکران)
– دبیر آزمون های بین المللی کمبریج
– مدرس دبیرستان های سرای دانش کانون قلم چی
 

دور‌‌ه‌های روزبه شهلایی