مصطفی کرمی

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : مصطفی کرمی
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس
نام رشته تحصیلی : برق
محل تحصیل: دانشگاه شریف

سوابق اجرایی:
- رتبه 26 کنکور سراسری
- دارای مدال طلای المپیاد ریاضی در سطح کشور
- مدرس ریاضی در مدارس انرژی اتمی-روزبه-ابوریحان-فرزانگان ۱،۲،۳-فرزانگان های تبریز و آموزشگاه قلمچی ساوه 
 

دور‌‌ه‌های مصطفی کرمی