امید باشعورلشگری

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : امید باشعورلشگری
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس
نام رشته تحصیلی : مکانیک
محل تحصیل: دانشگاه امیرکبیر

سوابق اجرایی:

- مولف کتاب سری وب پلاس انتشارات منتا

- مدرس مدارس و آموزشگاه های برتر تهران و شهرستان

دور‌‌ه‌های امید باشعورلشگری