امیر سرآبادانی

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : امیر سرآبادانی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
نام رشته تحصیلی : زبان انگلیسی
محل تحصیل: دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق اجرایی:
- مدرس زبان در آموزشگاه علوم و فنون کیش
- مدرس زبان در آموزشگاه سفیر گفتمان و سایر موسسات برتر آموزشی
 

دور‌‌ه‌های امیر سرآبادانی