مهدی ملارمضانی

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : مهدی ملارمضانی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
نام رشته تحصیلی : عمران
محل تحصیل: دانشگاه تهران

سوابق اجرایی:
مولف کتابهای آبی، سه سطحی، زرد، پرتکرار، اشتباهات متداول ، 500 سوال برگزیده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی) 
- طراح و گزینشگر آزمون های تشریحی کانون فرهنگی آموزش
- مولف کتاب جمع بندی ریاضی هنرستان کانون فرهنگی آموزش
- طراح سوال، ویراستار، مسئول درس و گزینشگر درسهای ریاضی دوازدهم تجربی، حسابان2، ریاضی یازدهم تجربی، حسابان و ریاضی دهم آزمونهای کانون فرهنگی آموزش (قلم چی) 

دور‌‌ه‌های مهدی ملارمضانی