با ما تماس بگیرید

02188176609

مسیح گرجی

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد: مسیح گرجی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
نام رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
محل تحصیل: دانشگاه تاکستان
تالیفات:
بازبین علمی کتاب میکرو طبقه بندی گاج
کتابچه ی تدریس پیش دانشگاهی (نشر آلما)
بازبین علمی کتاب املا و لغت(انتشارات گاج)
بازبین کتاب ادبیات جامع(انتشارات مهر و ماه)
کتاب کمک آموزشی سال چهارم (نشر پیروزان)
مولف کتاب علوم و فنون سال دهم EQ (انتشارات گاج)
ابربانک تست ادبیات پاسخ نامه ی تشریحی (نشر پیروزان)
بازبین علمی کتاب دور دنیا-اختصاصی انسانی (انتشارات گاج)
بازبین علمی کتاب تاریخ ادبیات تاریخ ادبیات(آس) انتشارات گاج
بازبین علمی مجموعه کتاب های "استندآپ کمدی" انتشارات گاج
-کتاب جمع بندی امتحان نهایی انسانی و ریاضی و تجربی (نشرآلما)
بازبین علمی کتاب ادبیات جامع جامع کنکور برنا(انتشارات مبتکران)

دور‌‌ه‌های مسیح گرجی