با ما تماس بگیرید

02188176609

کیانا اسمعیلی فومنی


کیانا اسمعیلی فومنی
نام و نام خانوادگی : کیانا اسمعیلی فومنی آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس نام رشته تحصیلی : صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها محل تحصیل: پیام نور تهران
دوره های کیانا اسمعیلی فومنی