با ما تماس بگیرید

02188176609

کیانا اسمعیلی فومنی

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد: کیانا اسمعیلی فومنی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
نام رشته تحصیلی : صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
محل تحصیل: پیام نور تهران

دور‌‌ه‌های کیانا اسمعیلی فومنی