سید احسان هندی

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : سید احسان هندی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
نام رشته تحصیلی : علوم تربیتی
محل تحصیل: -

سوابق اجرایی:

- از مولفین کتاب های آبی جامع، یازدهم، دهم، زرد عمومی و جمع بندی کانون فرهنگی آموزش

- از مولفین کتاب دین و زندگی زیپ انتشارات اندیشه فائق

- 20 سال سابقه همکاری در طرح سوال، ویراستاری و گزینش آزمون های دین و زندگی گروه آزمون کانون فرهنگی آموزش

- مدرس مرکز علامه حلی 10 تهران، نمونه دولتی رشد منطقه 16 و ...

دور‌‌ه‌های سید احسان هندی