با ما تماس بگیرید

02188176609

آموزش مفهومی زبان دهم

مدت دوره
10 ساعت
تعداد فصل ها
4 فصل
تعداد جلسات
16 جلسه
مدرس
امیر سرآبادانی
 

توضیحات دوره

آموزش زبان دهم

آموزش مفهومی زبان دهم 

16 جلسه آموزشی شامل:

آشنایی با تلفظ صحیح جملات پرکاربرد زبان انگلیسی

آموزش پر‌بسامدترین ساختارهای‌انگلیسی در قالب نکات گرامری

آموزش مفاهیم زبان از طریق انیمیشن‌های‌جذاب آموزشی

کمک به افزایش مهارت‌های Listening,speaking,writing & Reading

استفاده از ابزار‌ها و تکنولوژی های‌ نوین آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش

پوشش دهی کامل مطالب کتاب درسی

مدیر علمی دپارتمان زبان متوسطه: نورالله قربانی

نویسنده سناریوی آموزشی: امیر سرآبادانی

مدرس: امیر سرآبادانی

جلسات دوره

Lesson 1: Vocabulary
Lesson 1: Reading and writing
Lesson 1: Grammar
Lesson 1: Exercise
Lesson 2: Vocabulary
Lesson 2: Reading and writing
Lesson 2: Grammar
Midterm
Lesson 3: Vocabulary
Lesson 3: Reading and writing
Lesson 3: Grammar
Lesson 3: Exercise
Lesson 4: Vocabulary
Lesson 4: Reading and writing
Lesson 4: Grammar
Final
اساتید دوره

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید