با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش جامع زیست دوازدهم

مدت دوره
19 ساعت
تعداد فصل ها
1 فصل
تعداد جلسات
49 جلسه
مدرس
بهرام میرحبیبی
 
400,000 تومان

توضیحات دوره

آموزش جامع زیست شناسی دوازدهم تجربی شامل:
49جلسه آموزشی شامل:

  • تدریس کامل کتاب زیست شناسی دوازدهم در قالب نکته و تست
  • بررسی تمام نکات کتاب در قالب حل تست
  • پوشش کامل مطالب کتاب درسی با حل و بررسی سوالات چهار گزینه ای
  • حل و بررسی بیش از 400 تست آموزش جهت آمادگی شرکت در کنکور سراسری

نویسنده سناریوی آموزشی: بهرام میرحبیبی
مدرس: بهرام میرحبیبی

جلسات دوره

نوکلئیک اسیدها- بخش اول
نوکلئیک اسیدها- بخش دوم
همانند سازی دنا-بخش اول
همانند سازی دنا-بخش دوم
پروتئین‌ها -بخش اول
پروتئین‌ها -بخش دوم
رونویسی -بخش اول
رونویسی -بخش دوم
رونویسی -بخش سوم
به سوی پروتئین -بخش اول
به سوی پروتئین -بخش دوم
به سوی پروتئین -بخش سوم
تنظیم بیان ژن -بخش اول
تنظیم بیان ژن -بخش دوم
تنظیم بیان ژن -بخش سوم
مفاهیم پایه -بخش اول
مفاهیم پایه -بخش دوم
مفاهیم پایه -بخش سوم
انواع صفات-بخش اول
انواع صفات -بخش دوم
انواع صفات -بخش سوم
تغییر در ماده وراثتی جانداران-بخش اول
تغییر در ماده وراثتی جانداران-بخش دوم
تغییر در ماده وراثتی جانداران-بخش سوم
تغییر در جمعیت -بخش اول
تغییر در جمعیت -بخش دوم
تغییر در گونه‌ ها -بخش اول
تغییر در گونه‌ها -بخش دوم
جمع بندی نیم سال اول -بخش اول
جمع بندی نیم سال اول -بخش دوم
تأمین انرژی(1)
تأمین انرژی(2)
اکسایش بیشتر(1)
اکسایش بیشتر(2)
زیستن مستقل از اکسیژن(1)
زیستن مستقل از اکسیژن(2)
فتوسنتز (1)
فتوسنتز (2)
واکنش‌های فتوسنتزی(1)
واکنش‌های فتوسنتزی(2)
فتوسنتز در شرایط دشوار (1)
فتوسنتز در شرایط دشوار (2)
زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (1)
زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (2)
فناوری مهندسی پروتئین و بافت
کاربردهای زیست فناوری
اساس رفتار
انتخاب طبیعی و رفتار
ارتباط و زندگی گروهی
اساتید دوره
بهرام میرحبیبی

سوابق اجرایی: 
- مولف دفتر تالیف فنی و حرفه ای
- مترجم کتب (بیوشیمی استرایر) (سلولی البرت) (بیولوژی کمپبل)( بیولوژی سولومون)
- طراح و گزینشگر آزمون های کانون
- مولف کتب آبی پر تکرار کار کانون

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید