با ما تماس بگیرید

021-66659291

جامع آرایه‌های ادبی کنکور

مدت دوره
14 ساعت
تعداد فصل ها
1 فصل
تعداد جلسات
39 جلسه
مدرس
احسان برزگر
 
400,000 تومان

توضیحات دوره

آموزش جامع آرایه های ادبی کنکور ریاضی، تجربی و انسانی شامل:

39 جلسه آموزشی شامل:

درسنامه جامع با آموزش نکته به نکته کل آرایه ها با مثال های متعدد
ارائه تست های مبحثی، ترکیبی و دوره ای با رویکرد آموزشی و سنجشی
ارایه نکته های مهم و کلیدی برای تشخیص هر آرایه به همراه مثال کنکوری
آشنایی با تیپ های مختلف و الگو های طرح تست آرایه
بیان روش های حل تست جهت پاسخ گویی سریع به تست ها
حل و بررسی تست های آرایه های ادبی گروه های مختلف آزمایشی کنکور

نویسنده سناریوی آموزشی: احسان برزگر

مدرس: احسان برزگر

جلسات دوره

ویژگی های محصول و نحوه استفاده از آن
تشبیه
استعاره
تشخیص
مجاز
کنایه
تضاد
متناقض نما
تلمیح
تضمین
جناس همسان(تام)
جناس ناهمسان(ناقص)
واج آرایی(نغمه حروف)
مراعات نظیر
حس آمیزی
ایهام و ایهام تناسب
اغراق
حسن تعلیل
اسلوب معادله
سجع
تکمیلی ویژه علوم انسانی(1)
تکمیلی ویژه علوم انسانی(2)
تست‌های دوره ای (1)
تست‌های دوره ای (2)
تست‌های دوره ای(3)
تیپ تست‌های کنکور(1)
تیپ تست‌های کنکور(2)
تیپ تست‌های کنکور(3)
تیپ تست‌های کنکور(4)
تیپ تست‌های کنکور(5)
تیپ تست‌های کنکور(6)
عمومی 97 - (بخش اول)
عمومی 97 - (بخش دوم)
انسانی 97 - (بخش اول)
انسانی 97 - (بخش دوم)
عمومی 98 - (بخش اول)
عمومی 98 - (بخش دوم)
انسانی 98 - (داخل کشور)
انسانی 98 - (خارج از کشور)
اساتید دوره

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید