با ما تماس بگیرید

02188176609

آموزش مفهومی شیمی یازدهم

مدت دوره
18 ساعت
تعداد فصل ها
5 فصل
تعداد جلسات
29 جلسه
مدرس
امیر قاسمی
 

توضیحات دوره

آموزش شیمی یازدهم:

آموزش مفهومی شیمی یازدهم شامل: 

29 جلسه آموزشی شامل:

حل و بررسی سوالات مشابه امتحانات نیم سال اول و دوم

تحلیل و بررسی پرسش های تالیفی جهت فراگیری بهتر و تثبیت مطالب

بررسی و تدریس سطر به سطر کتاب شیمی یازدهم زیر نظر مولف کتاب درسی

ترغیب دانش آموزان به بهره گیری از آموخته ها در زندگی فردی و اجتماعی

استفاده از تصاویر و انیمیشن های آموزشی جذاب جهت درک بهتر مفاهیم

 

1- مدیر علمی دپارتمان شیمی متوسطه دوم: علیرضا عابدین (مؤلف کتاب درسی)
2- نویسنده سناریوی آموزشی: امیر قاسمی
3- مدرس: امیر قاسمی

جلسات دوره

الگوها و روندها در رفتار مواد و عنصرها
شعاع اتمی و واکنش پذیری
عناصر دسته d و واکنش پذیری
شناسایی فلزات و واکنش پذیری
دنیای واقعی و استوکیومتری واکنش ها
گنج های اعماق دریا
آلکان ها
نامگذاری آلکان ها
آلکن ها و آلکین ها و سیکلو آلکان ها
دما و گرما
گرما در واکنش های شیمیایی
آنتالپی و آنتالپی پیوند
آلدهید و کتون و آنتالپی سوختن
تعیین آنتالپی واکنش به روش مستقیم و قانون هس
محاسبات آنتالپی پیوند
آهنگ واکنش و عوامل موثر بر آهنگ واکنش
سرعت واکنش
سرعت واکنش و نمودار مول-زمان
رابطه سرعت واکنش، غذا ، پسماند و رد پای آن
مسائل سرعت واکنش - قسمت اول
مسائل سرعت واکنش - قسمت دوم
مسائل سرعت واکنش - قسمت سوم
پلی مرها و زندگی
پلی استرها
الکل ها و اسیدها
استری شدن ، آمین ‌ها ، آمیدها
پلی آمیدها، پلیمرها ، ماندگار یا تخریب پذیر
حل نمونه سوالات نیم سال اول
حل نمونه سوالات نیم سال دوم
اساتید دوره
امیر قاسمی

سوابق اجرایی:
– طراح سوالات آزمون های شیمی انتشارات کانون فرهنگی آموزش
– مولف کتاب شکل های و نمودارها در شیمی دبیرستان انتشارات کانون فرهنگی آموزش
– مولف  کتاب شیمی آبی (شیمی پایه ) انتشارات کانون فرهنگی آموزش
– مولف کتاب شیمی آبی (شیمی پیش دانشگاهی) انتشارات کانون فرهنگی آموزش
 

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید