با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش مفهومی آمارواحتمال یازدهم

مدت دوره
12 ساعت
تعداد فصل ها
5 فصل
تعداد جلسات
23 جلسه
مدرسین
حمیدرضا امیری، میرشهرام صدر
 

توضیحات دوره

آموزش آمار و احتمال یازدهم :

آمار و احتمال یازدهم شامل:

23 جلسه آموزشی شامل :

تدریس درس به درس و مفهومی مباحث با حضور مؤلفین کتاب درسی
کمک به تثبیت، تعمیق و تعمیم مفاهیم و مسائل کاربردی
آموزش مباحث کتاب درسی با بیانی ساده، شیوا و روان
درک مفاهیم و رویه‌های ریاضی و ارتباط آن‌ها با یکدیگر
استفاده از ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمند‌سازی مدارس

 

مدیر علمی دپارتمان ریاضی متوسطه دوم: حمیدرضا امیری (مؤلف کتاب درسی)
نویسنده سناریوی آموزشی: حمیدرضا امیری، میرشهرام صدر
مدرس: حمیدرضا امیری، میرشهرام صدر

جلسات دوره

آشنایی با منطق ریاضی - قسمت اول
آشنایی با منطق ریاضی - قسمت دوم
آشنایی با منطق ریاضی - قسمت سوم
آشنایی با منطق ریاضی - قسمت چهارم
مجموعه و زیر مجموعه - قسمت اول
مجموعه و زیر مجموعه - قسمت دوم
قوانین اعمال بین مجموعه ها ، جبر مجموعه ها - قسمت اول
قوانین اعمال بین مجموعه ها ، جبر مجموعه ها - قسمت دوم
مبانی احتمال
احتمال غیر هم شانس
احتمال شرطی - قسمت اول
احتمال شرطی - قسمت دوم
احتمال شرطی - قسمت سوم
پیشامدهای مستقل و وابسته
توصیف و نمایش داده ها
معیارهای گرایش به مرکز
معیارهای پراکندگی - قسمت اول
معیارهای پراکندگی - قسمت دوم
گردآوری داده ها - قسمت اول
گردآوری داده ها - قسمت دوم
برآورد
حل نمونه سوالات نیم سال اول
حل نمونه سوالات نیم سال دوم
اساتید دوره
میرشهرام صدر

سوابق اجرایی :
- مدير داخلی و برنامه‌ريز گروه رياضی متوسطه انتشارات مدرسه به مدت 5 سال
- دبیر انجمن معلمان ریاضی شهر تهران درسال 92 تا 96
- عضو شورای برنامه ریزی گروه ریاضی دفتر تالیف کتب درسی کشور از سال 92 تا اکنون 
- مولف کتاب های درسی ریاضی متوسطه اول و دوم دفتر تالیف کتب درسی
- مولف کتاب ریاضی و آمار دهم انسانی انتشارات مبتکران
- دبیر نمونه استانی(تهران ) سال 93-94
 

حمیدرضا امیری

سوابق اجرایی:
– سرگروه ریاضی منطقه ۱ به مدت چهار سال
– کارشناس مسؤل گروه ریاضی دفتر تألیف کتاب های درسی کشور
– مدرس دوره های ضمن خدمت مدرسین کشوری
– مولف کتاب های درسی ریاضی پایه هشتم و نهم متوسطه اول
– مولف کتاب های درسی ریاضی پایه دهم رشته تجربی،ریاضی و انسانی
– مولف کتاب های درسی ریاضی و آمار پایه یازدهم رشته انسانی
– مولف کتاب های درسی آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی
– معلم نمونه شهر تهران در سال های ۸۶ و ۹۰
– داور جشنواره خوارزمی
– مولف بیش از ۶۰ عنوان کتاب های کمک درسی و کمک آموزشی کشور
 

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید