با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش مفهومی ریاضی و آمار دهم رشته انسانی

مدت دوره
10 ساعت
تعداد فصل ها
7 فصل
تعداد جلسات
20 جلسه
اساتید
میر شهرام صدر
 
350,000 تومان

توضیحات دوره

آموزش مفهومی ریاضی و آمار(1) دهم:

20 جلسه ی آموزشی شامل:

تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
توسعه و غنی سازی مطالب کتاب درسی
حل تمرین های متنوع از کتاب درسی جهت یادگیری بهتر مفاهیم
تدریس سؤالات چالش برانگیز کتاب درسی
پوشش دهی کامل مطالب کتاب درسی

1- مدیر علمی دپارتمان ریاضی متوسطه دوم: حمیدرضا امیری (مولف کتاب درسی)
2- نویسنده سناریو آموزشی: میر شهرام صدر
3- مدرس: میر شهرام صدر

جلسات دوره

چند اتحاد جبری و کاربردها - قسمت اول
چند اتحاد جبری و کاربردها - قسمت دوم
چند اتحاد جبری و کاربردها - قسمت سوم
عبارت های گویا
معادله و مسائل توصیفی
حل معادله درجه 2 و کاربردها - قسمت اول
حل معادله درجه 2 و کاربردها - قسمت دوم
معادله های شامل عبارت های گویا
مفهوم تابع
ضابطه های جبری تابع - قسمت اول
ضابطه های جبری تابع - قسمت دوم و نمودار تابع خطی
نمودار تابع درجه 2
گردآوری داده ها - قسمت اول
گردآوری داده ها - قسمت دوم
معیار های گرایش به مرکز
معیارهای پراکندگی
نمودارهای یک متغیره
نمودارهای چند متغیره
حل نمونه سوالات نیم سال اول
حل نمونه سوالات نیم سال دوم
اساتید دوره
میرشهرام صدر

سوابق اجرایی :
- مدير داخلی و برنامه‌ريز گروه رياضی متوسطه انتشارات مدرسه به مدت 5 سال
- دبیر انجمن معلمان ریاضی شهر تهران درسال 92 تا 96
- عضو شورای برنامه ریزی گروه ریاضی دفتر تالیف کتب درسی کشور از سال 92 تا اکنون 
- مولف کتاب های درسی ریاضی متوسطه اول و دوم دفتر تالیف کتب درسی
- مولف کتاب ریاضی و آمار دهم انسانی انتشارات مبتکران
- دبیر نمونه استانی(تهران ) سال 93-94
 

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید