با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش مفهومی زیست دهم

مدت دوره
16 ساعت
تعداد فصل ها
9 فصل
تعداد جلسات
32 جلسه
مدرسین
مازیار اعتمادزاده، بهمن فخریان، بهرام میرحبیبی
 

توضیحات دوره

آموزش زیست دهم:

آموزش مفهومی زیست دهم 

32 جلسه آموزشی شامل:

تدریس مفهومی و سطر به سطر مطابق با اهداف کتاب درسی

تحلیل و بررسی فعالیت های کتاب زیست شناسی

حل نمونه سؤالات و تست های مختلف جهت آمادگی دانش آموزان در امتحانات

استفاده از شکل ها و انیمیشن های جذاب آموزشی جهت فهم بهتر مطالب

انجام کامل تشریح های (کالبد شکافی) زیست شناسی پایه دهم

 

1- مدیر علمی دپارتمان زیست شناسی متوسطه دوم: بهمن فخریان (مؤلف کتاب درسی)

2- نویسنده سناریوی آموزشی: مازیار اعتمادزاده، بهرام میرحبیبی

3- مدرس: مازیار اعتمادزاده، بهمن فخریان، بهرام میرحبیبی

جلسات دوره

ساختار و عملکرد لوله گوارش ( بخش اول )
تشریح مری
ساختار و عملکرد لوله گوارش ( بخش دوم )
جذب مواد در دستگاه گوارش
تنظیم فعالیت دستگاه گوارش،تنوع گوارش در جانداران
سازو کار دستگاه تنفس در انسان
تشریح شش
تهویه ششی
تنوع تبادلات گازی
گردش مواد در بدن ( بخش اول )
تشریح قلب
گردش مواد در بدن ( بخش دوم )
رگهای خونی ( بخش اول )
رگهای خونی (بخش دوم)
خون
تنوع گردش مواد در جانداران
هم ایستایی و کلیه ها
تشریح کلیه
فرایند تشکیل ادرار و تخلیه آن
تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران
از یاخته تا گیاه ( بخش اول )
از یاخته تا گیاه ( بخش دوم )
از یاخته تا گیاه ( بخش سوم )
جذب و انتقال مواد در گیاهان ( بخش اول )
جذب و انتقال مواد در گیاهان ( بخش دوم )
جذب و انتقال مواد در گیاهان ( بخش سوم )
جذب و انتقال مواد در گیاهان ( بخش چهارم )
حل نمونه سوالات نیم سال اول
حل نمونه سوالات نیم سال دوم
اساتید دوره
بهرام میرحبیبی

سوابق اجرایی: 
- مولف دفتر تالیف فنی و حرفه ای
- مترجم کتب (بیوشیمی استرایر) (سلولی البرت) (بیولوژی کمپبل)( بیولوژی سولومون)
- طراح و گزینشگر آزمون های کانون
- مولف کتب آبی پر تکرار کار کانون

مازیار اعتمادزاده

سوابق اجرایی:
– طراح و گزینشگر آزمون های کانون
– مولف دفتر تالیف فنی و حرفه ای
– مترجم کتب بیوشیمی استرایر
– مترجم کتاب سلولی البرت
– مترجم کتاب بیولوژی سولومون
– مولف کتب آبی پر تکرار کار کانون

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید