با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش مفهومی علوم نهم1

مدت دوره
15 ساعت
تعداد فصل ها
16 فصل
تعداد جلسات
34 جلسه
مدرس
محسن زاده-نامی-فهیمی-میرزایی
 

توضیحات دوره

آموزش علوم نهم :

34 جلسه آموزشی شامل :

تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
انجام آزمایش های کتاب درسی جهت درک بهتر مفاهیم
استفاده از انیمیشن های مختلف برای درک مطلب
حل مثال های مشابه فعالیت ها و تمرین های کتاب درسی
استفاده از اشکال مناسب برای یادگیری بهتر

 

مدیر علمی دپارتمان علوم ابتدایی و متوسطه اول: احمد احمدی و بهمن فخریان (مؤلفین کتاب درسی)

نویسنده سناریوی آموزشی: فرناز فهیمی امید، پگاه میرزایی، سعید محسن زاده و فرزاد نامی

مدرس: فرناز فهیمی امید، پگاه میرزایی، سعید محسن زاده و فرزاد نامی

جلسات دوره

پیوند ها و ترکیبات یونی و کوالانسی
چرخه طبیعی و نفت
اجزا نفت ، جداسازی و پسماندهای آن
مسافت و جابه جایی
تندی متوسط و لحظه ای
حرکت یکنواخت
سرعت لحظه ای و شتاب متوسط
نیرو ، نیروهای متوازن
قوانین حرکت
وزن و اصطکاک
زمین ساخت ورقه ای
آثاری از گذشته زمین
مفهوم فشار
فشار در مایعات
فشار درگازها
ماشین ساده ، گشتاور
مزیت مکانیکی
قرقره
چرخ دنده و سطح شیب دار
ستارگان و کهکشان ها
منظومه شمسی و سیارات
گوناگونی جانداران
دنیای گیاهان
جانوران بی مهره
جاندارانی با اندام حرکتی بند بند
انواع جانوران مهره دار
پستانداران
با هم زیستن (اکوسیستم )
حل نمونه سوالات - قسمت اول
حل نمونه سوالات - قسمت دوم
حل نمونه سوالات - قسمت سوم
حل نمونه سوالات - قسمت چهارم
اساتید دوره
فرزاد نامی

سوابق اجرایی:
- مولف کتاب کار فیزیک ۲ انتشارات خیلی سبز
- مولف کتاب ماجراهای من و درسام فیزیک ۲ انتشارات خیلی سبز
- مولف کتاب کار علوم نهم انتشارات خیلی سبز
- مولف کتاب کار فیزیک پایه دهم رشته ریاضی و تجربی انتشارات خیلی سبز
- مولف کتاب کار فیزیک پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی انتشارات خیلی سبز
 

فرناز فهیمی امید

سوابق اجرایی:
- مولف کتاب ارزشیابی توصیفی انتشارات گل واژه
- مولف کتاب کمک آموزشی علوم دوم تا ششم ابتدایی انتشارات آبرنگ
- مولف کتاب راهنمای تدریس علوم برای معلمین دوم و سوم ابتدایی انتشارات گل واژه
- مولف کتاب علوم پایه های سوم تا ششم انتشارات کاگو
 

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید