با ما تماس بگیرید

021-66659291

خلاقیت موسیقی و ترسیم فنی

تعداد جلسات
43 جلسه
اساتید
سیما قبادی - حمیدرضا مظاهری
مدت دوره
23 ساعت
تعداد فراگیر
95 نفر
تعداد فصل‌ها
2 فصل
 
200,000 تومان

توضیحات دوره

جلسات دوره

فیزیک صوت و مبانی موسیقی
وزن و ریتم
فاصله 1
فاصله 2
گام (ماژور و مینور دیزدار)
گام (ماژور و مینور بمل دار)
ادامه گام
هارمونی (آکوردهای3و 4و5 صدایی)
هارمونی(پیوند آکوردها و کادانس‌ها)
فرم در موسیقی 1
فرم در موسیقی 2
سازشناسی 1
سازشناسی 2
سازشناسی 3
سازشناسی 4
دستگاه‌های موسیقی ایرانی 1
دستگاه‌های موسیقی ایرانی 2
دستگاه‌های موسیقی ایرانی 3
اختصارات و نشانه‌ها در موسیقی
حل تست‌های کنکور
کنکور سال 96
کنکور سال 97
کنکور سال 98
احجام هندسی
ابزار و تجهیزات 1
ابزار و تجهیزات 2
ترسیمات پایه
تقارن
مثلث‌ها
چهارضلعی‌ها
چند ضلعی‌های منتظم
انواع خط و صفحه
دایره و بیضی
تصویرهای دو بعدی
تصویرهای سه بعدی
مجهول یابی
برش
اندازه گذاری
برخورد دو خط و خط و صفحه
نقشه کشی معماری 1
حل تست‌های کنکور 1
نقشه کشی معماری 2
حل تست‌های کنکور 2
حل تست‌های کنکور 3
حل تست‌های کنکور 4
اساتید دوره
حمیدرضا مظاهری

سوابق اجرایی:

- مؤلف کتاب های کمک آموزشی رشته های نقشه کشی عمومی ، رسم فنی و ..... انتشارات فرهنگی آموزشی قلم چی

- مدرس هنرستان و آموزشگاه های برتر تهران در زمینه رسم فنی و نقشه کشی

سیما قبادی

سوابق اجرایی:

- طراح سوالات ازمون های خلاقیت موسیقی کنکور هنر قلم چی

- مولف کتب درس خلاقیت موسیقی انتشارات آیندگان، ده استاد ، ایران سنجش ، ابی قلم چی ، سبز قلم چی

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید