با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش مفهومی هندسه دوازدهم

مدت دوره
14 ساعت
تعداد فصل ها
5 فصل
تعداد جلسات
50 جلسه
مدرس
رضا پورحسینی
 

توضیحات دوره

آموزش هندسه دوازدهم

آموزش هندسه (3) دوازدهم شامل: 

50 جلسه آموزشی شامل:

ارائه مفاهیم و زمینه سازی تقویت ذهن، خلاقیت و استدلال در دانش آموزان

شناسایی و تحلیلی ویژگی های شکل های هندسی در حل مسائل

تقویت تفکر تجسمی و مدل سازی هندسه در حل مسائل

مدیر علمی دپارتمان ریاضی متوسطه دوم: حمیدرضا امیری (مؤلف کتاب درسی)

شناسایی و تحلیل ویژگی های شکل های هندسی در حل مسائل

تقویت تفکر تجسمی و مدل سازی هندسه در حل مسائل

 

در مورد آموزش مفهومی هندسه (3) بیشتر بدانید :

کتاب هندسه دوازدهم از سه فصل مجزا تحت عناوین ماتریس و کاربردها، مقاطع مخروطی و بردارها تشکیل شده است. یکی از مهمترین مباحثی که دانش‌آموز در درس علوم مرتبط با ریاضی به ویژه فیزیک با آن سر و کار دارد استفاده از ماتریس و بردارها در حل مسائل است. دی‌وی‌دی حاضر این مهارت را در دانش‌آموز با توجه به امکاناتی که در آن قرار دارد تقویت می‌کند.

در این مجموعه آموزشی همچنین با همین هدف از ابزارها و تکنولوژی‌های روز آموزشی برای درک بهتر و عمیق تر از مقاطع مخروطی استفاده شده تا دانش‌آموز به درک بهتری از مباحث برسد. ضمن اینکه در این مجموعه آموزشی مفاهیم مختلف با کمک حل تمرین‌ها و مثال‌های متنوع ساده سازی شده است.

استاد مجرب این درس در این مجموعه ویژگی‌های مختلف مقاطع مخروطی را تحلیل کرده و روش حل مسائل مربوط به آنها را به طور کامل توضیح می‌دهد. همچنین با توجه به اینکه در درس هندسه هوش دانش‌آموز اهمیت بسیاری دارد، در این آموزش هم مفاهیمی ارائه می‌شود که در تقویت ذهن، خلاقیت و استدلال دانش‌آموزان سودمند است.

جلسات دوره

مفهوم ماتریس و معرفی چند ماتریس خاص
جمع ماتریس‌ها و ضرب یک عدد حقیقی در یک ماتریس و خواص آن‌ها
ضرب ماتریس سطری در ماتریس ستونی و ضرب ماتریس در ماتریس و خواص آن
حل تمرین درس ماتریس و اعمال روی ماتریس ها
وارون ماتریس 2*2 و خواص آن
حل و بحث دستگاه معادلات به کمک ماتریس وارون و بحث روی دستگاه دو معادله و دو مجهولی
دترمینان ماتریس‌های 2*2و 3*3 و دستور ساروس
ویژگی‌های دترمینان یک ماتریس و حل مسائل مربوط
حل تمرین درس دوم وارون ماتریس ها و دترمینان
مقاطع مخروطی و رویه مخروطی
مکان هندسی و مکان هندسی های مهم و کاربرد آن‌ها
حل مسائلی از مکان هندسی و کاربرد آن
دایره (معادله‌های استاندارد و ضمنی)
مسائل نوشتن معادله دایره
وضعیت دو دایره نسبت به هم
وضعیت خط و نقطه نسبت به دایره
حل تمرین درس دایره
بیضی
وتر کانونی بیضی، رسم بیضی و ویژگی بازتابندگی بدنه داخلی بیضی
حل تمرین بیضی
سهمی و معادله سهمی
انتقال محورها - معادلات جدید سهمی
تبدیل معادله سهمی به حالت متعارف ، رسم سهمی و ویژگی بازتابندگی سهمی
حل مسائل سهمی
حل نمونه سوالات نیمسال اول - بخش اول
حل نمونه سوالات نیمسال اول - بخش دوم
یادآوری فضای R2
معرفی فضایR3 (محورها و صفحات مختصات)
فرمول ها و روابط در فضای R3
بردارها در R2 - جمع و تفریق و اندازه
بردارها در R3 (جمع و تفریق و اندازه)
حل تمرین معرفی فضای R3
ضرب داخلی دو بردار
خواص ضرب داخلی
تصویر و قرینه یک بردار بر بردار دیگر
حل تمرین ضرب داخلی
ضرب خارجی دو بردار
خواص ضرب خارجی
کاربردهای ضرب خارجی- حجم متوازی السطوح و مساحت مثلث و متوازی الاضلاع
حل تمرین ضرب خارجی
حل نمونه سوالات نیمسال دوم - بخش اول
حل نمونه سوالات نیم سال دوم - بخش دوم
اساتید دوره
رضا پورحسینی

سوابق اجرایی:
– عضو دپارتمان ریاضی کانون فرهنگی آموزش قلم چی
– مدرس ریاضی کنکور در مدارس برتر شهر ری و کرج
– طراح سؤالات جبرو احتمال و گسسته کانون قلم چی
– مؤلف جزوات کنکور هندسه تحلیلی ، جبر و احتمال و گسسته
– ویراستار کلیه کتابهای ریاضی انتشارات کوله پشتی 
 

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید