با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش مفهومی شیمی دوازدهم

مدت دوره
26 ساعت
تعداد فصل ها
6 فصل
تعداد جلسات
94 جلسه
مدرس
امیر قاسمی
 

توضیحات دوره

آموزش شیمی دوازدهم

94 جلسه آموزشی شامل:

بررسی و تدریس سطر به سطر کتاب درسی زیر نظر مؤلف کتاب درسی

تحلیل و بررسی با هم بیاندیشیم، کاوش کنید و سایر بخش های کتاب درسی

تحلیل و بررسی پرسش های تالیفی جهت فراگیری بهتر و تثبیت مطالب

تحلیل و بررسی آزمایش های ارائه شده در کتاب جهت فهم بیشتر مطالب

مدیر علمی دپارتمان شیمی متوسطه دوم: علیرضا عابدین

نویسنده سناریوی آموزشی: امیر قاسمی

مدرس: امیر قاسمی

در مورد آموزش مفهومی شیمی(3) دوازدهم بیشتر بدانید :

در این مجموعه آموزشی تمام مطالب کتاب پوشش داده شده و خط به خط کتاب درسی آموزش داده شده است. همچنین در حین آموزش به منظور درک بهتر مطالب از انیمیشن و فیلم آموزشی استفاده شده است. چون دانش‌آموزان در سال دوازدهم امتحان نهایی شیمی دارند جلساتی هم برای حل تمرین در نظر گرفته شده است.

باید توجه داشته باشید برای تست زنی و شرکت در آزمون‌های سطح بالاتر مبنای تست زدن آموزش مفهومی است که در این محصول انجام می‌شود و شما اگر دنبال تست زدن هستید باید ابتدا از آموزش مفهومی برای درک بهتر مفاهیم استفاده کنید. همچنین تمرین‌های دوره‌ای و تمام تمرین‌های کتاب در این محصول حل شده است.

جلسات دوره

پاکیزگی محیط با مولکول‌ها -بخش اول
پاکیزگی محیط با مولکول‌ها -بخش دوم
پاک کننده‌های صابونی
محلول، کلوئید و سوسپانسیون
پاک کننده‌های غیرصابونی و خورنده
آشنایی با اسیدها و بازها
رسانایی الکتریکی محلول‌ها و قدرت اسیدی
درجه یونش و قدرت اسیدی
تعادل و ثابت تعادل
a,K
ثابت یونش اسیدها
pH - بخش اول
pH - بخش دوم
بازها محلول‌هایی با pH بالای 7
مسائل PH - بخش اول
مسائل PH - بخش دوم
مسائل PH - بخش سوم
مسائل PH - بخش چهارم
بازها و شوینده‌های خورنده
حل تمرین‌ های دوره‌ای فصل اول- بخش اول
حل تمرین‌ های دوره‌ای فصل اول- بخش دوم
جمع بندی فصل اول
انجام واکنش با سفر الکترون -بخش اول
انجام واکنش با سفر الکترون -بخش دوم
انجام واکنش با سفر الکترون -بخش سوم
سفر هدایت شده الکترون ، سلول گالوانی
پتانسیل سلول گالوانی،(SHE)
پیش بینی انجام پذیری واکنش
سلول سوختی
عدد اکسایش
سلول الکترولیتی-برقکافت آب
برقکافت Nacl مذاب
خوردگی و روش‌های حفاظت
حفاظت کاتدی
آبکاری- استخراج Al
حل تمرین های دوره‌ای فصل دوم-بخش اول
حل تمرین های دوره‌ای فصل دوم-بخش دوم
حل نمونه سوالات نیم سال اول
جمع بندی فصل دوم
سیلیس، زیبا ، سخت و ماندگار
گرافن، گونه‌ای به ضخامت یک اتم
رفتار مولکول و توزیع الکترون‌ها
تشخیص مولکول‌های قطبی و ناقطبی
ترکیبات یونی
چگالی بار سطحی یون‌ها
انرژی فروپاشی شبکه
فلزها، عنصرهایی شکل پذیر با جلایی زیبا
رنگ ، نماد زیبایی
حل تمرین‌های دوره‌ای فصل سوم-بخش اول
حل تمرین‌های دوره‌ای فصل سوم-بخش دوم
جمع بندی فصل سوم
به دنبال هوای پاک
انرژی فعال سازی
انرژی فعال سازی و سرعت واکنش
مبدل کاتالیستی
عملکرد مبدل کاتالیستی
فرایند هابر-تولید آمونیاک
در جستجوی راه‌های افزایش پیشرفت واکنش
اثر تغییر غلظت بر تعادل
اثر تغییر حجم بر تعادل
اثر تغییر دما بر تعادل
موارد تکمیلی فرایند هابر
ارزش فناوری‌های شیمیایی
گروه عاملی کلید سنتز مولکول‌های آلی
الکل‌ها
کربوکسیلیک اسیدها
استرها و استری شدن
سنتز PET (بخش اول)
سنتز PET (بخش دوم)
بازیافت PET
حل تمرین‌های دوره ای فصل چهارم
حل نمونه سوالات نیم سال دوم-بخش اول
حل نمونه سوالات نیم سال دوم-بخش دوم
جمع بندی فصل چهارم
اساتید دوره
امیر قاسمی

سوابق اجرایی:
– طراح سوالات آزمون های شیمی انتشارات کانون فرهنگی آموزش
– مولف کتاب شکل های و نمودارها در شیمی دبیرستان انتشارات کانون فرهنگی آموزش
– مولف  کتاب شیمی آبی (شیمی پایه ) انتشارات کانون فرهنگی آموزش
– مولف کتاب شیمی آبی (شیمی پیش دانشگاهی) انتشارات کانون فرهنگی آموزش
 

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید