با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش جامع فیزیک دوازدهم ریاضی و تجربی

مدت دوره
24 ساعت
تعداد فصل ها
8 فصل
تعداد جلسات
61 جلسه
مدرس
نیما نوروزی
 
600,000 تومان

توضیحات دوره

آموزش جامع فیزیک دوازدهم

آموزش جامع فیزیک دوازدهم شامل:

61 جلسه آموزشی شامل:

بررسی کلیه مباحث و نکات کنکوری فیزیک دوازدهم

ارائه تکنیک و روش های تست زنی مرتبط با هر بخش

پیشروی گام به گام در حل انواع تیپ تست با سطوح مختلف (ساده تا دشوار)

حل تست های بسیار دشوار آزمون های مهم کشوری

اختصاص زمان بندی مناسب برای هر مبحث با توجه به اهمیت و سطح دشواری آن

نویسنده سناریوی آموزشی: نیما نوروزی

مدرس نیما نوروزی

جلسات دوره

ویژگی های محصول و روش استفاده از آن
مفاهیم اولیه حرکت - بخش اول
مفاهیم اولیه حرکت - بخش دوم
حرکت با سرعت ثابت بر روی خط راست - بخش اول
حرکت با سرعت ثابت بر روی خط راست - بخش دوم
مفهوم شتاب
حرکت شتابدار با شتاب ثابت - بخش اول
حرکت شتابدار با شتاب ثابت - بخش دوم
حرکت شتابدار با شتاب ثابت - بخش سوم
حرکت شتابدار با شتاب ثابت - بخش چهارم
تست های ترکیبی
سقوط آزاد (1) (ویژه رشته ریاضی)
سقوط آزاد (2) (ویژه رشته ریاضی)
قوانین نیوتون
نیروهای گرانش و وزن
نیروی عمودی سطح و روش حل مسائل آسانسور
نیروی اصطکاک - بخش اول
نیروی اصطکاک - بخش دوم
نیروی کشسانی فنر و نیروی طناب
نیروی مقاومت شاره و روش حل مسائل تعادل
تکانه
تست های ترکیبی دینامیک
مفاهیم حرکت دایره ای
نیروی مرکزگرا و انواع حالات آن - بخش اول
نیروی مرکزگرا و انواع حالات آن - بخش دوم
حرکت ماهواره
مفاهیم اولیه حرکت هماهنگ ساده
تکنیک سه خط طلایی نوسان
سامانه جرم - فنر
انرژی در حرکت هماهنگ ساده
آونگ ساده
انواع موج و مشخصه های آن
موج عرضی و مشخصه های آن - بخش اول
موج عرضی و مشخصه های آن - بخش دوم
امواج الکترومغناطیسی
موج طولی و مشخصه های آن
موج صوتی و شدت صوت
تراز شدت صوت
تراز نسبی شدت صوت و اثر دوپلر
بازتاب موج - بخش اول
بازتاب موج - بخش دوم
بازتاب موج - بخش سوم
شکست موج - بخش اول
شکست موج - بخش دوم
شکست موج بخش سوم
شکست موج بخش چهارم
پراش و تداخل موج
موج ایستاده و تشدید - بخش اول
موج ایستاده و تشدید - بخش دوم
موج ایستاده و تشدید - بخش سوم
اثر فوتوالکتریک و فوتون - بخش اول
اثر فوتوالکتریک و فوتون - بخش دوم
قانون پایستگی انرژی در اثر فوتوالکتریک(ویژه رشته ریاضی)
طیف خطی و معادله های بالمر و ریدبرگ
مدل های اتمی - بخش اول
مدل های اتمی - بخش دوم
طیف جذبی و لیزر
ساختار هسته و انرژی بستگی هسته
پرتوزایی طبیعی
واپاشی پرتوزا و نیمه عمر
شکافت و گداخت هسته ای (ویژه رشته ریاضی)
اساتید دوره
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید