با ما تماس بگیرید

02188176609

آموزش جامع زبان انگلیسی کنکور

مدت دوره
15 ساعت
تعداد فصل ها
6 فصل
تعداد جلسات
41 جلسه
مدرس
علیرضا حمزه
 

توضیحات دوره

آموزش جامع زبان انگلیسی کنکور

آموزش جامع زبان انگلیسی کنکور ریاضی، تجربی و انسانی شامل:

41 جلسه آموزشی شامل:

تدریس دقیق و موشکافانه گرامر و بررسی نمونه سؤالات چهارگزینه ای

بررسی سؤالات چهار گزینه‌ ای واژگان به صورت درس به درس

آموزش تکنیک های یادگیری واژگان

آموزش تکنیک های پاسخ گویی به آزمون تکمیل متن (Cloze Test)

آموزش تکنیک های پاسخگویی به سؤالات درک مفاهیم (Reading Comprehension)

نویسنده سناریوی آموزشی: علیرضا حمزه

مدرس: علیرضا حمزه

جلسات دوره

English in use
درس اول - اسم و انواع آن
درس اول - حرف تعریف
درس اول - صفات وضمایر اشاره+ تکنیک یادگیری واژگان (بخش اول)
درس اول - کاربردهای حال ساده و آینده ساده
درس اول - تمایز willوbe going to+ تکنیک یادگیری واژگان (بخش دوم)
درس اول - تست های برگزیده واژگان
درس دوم - تعریف صفت و قید، طرز ساخت قید حالت وموارد استثنا
درس دوم - صفت ساده ، صفت تساوی، ترتیب قرار گرفتن صفات
درس دوم - صفت تفضیلی و عالی، موارد استثنا
تکنیک های یادگیری واژگان (بخش سوم و چهارم)
درس دوم - تست های برگزیده واژگان
درس سوم - زمان گذشته و گذشته استمراری
درس سوم - ضمایر انعکاسی در دو نقش، افعال حرکتی و بیان کننده حالت
درس سوم - تست های برگزیده واژگان
درس چهارم - کاربردهای افعال وجهی
درس چهارم - حرف اضافه+ تکنیک های یادگیری واژگان (بخش پنجم)
درس چهارم - تست های برگزیده واژگان
درس اول - ترتیب اجزای جمله، مهارت های خواندن
درس اول - اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش،کاربرد صفات شمارشی
درس اول - تست های برگزیده واژگان
تکنیک های یادگیری واژگان (بخش ششم)
درس دوم - زمان حال کامل وتفاوت آن با گذشته ساده
درس دوم - کاربردهای اسم مصدر + مهارت های خواندن
درس دوم - تست های برگزیده واژگان
آزمون های تکمیل متن (cloze tests)
درس سوم - انواع شرطی ها (1و2)
درس سوم - کاربردهای مصدر
درس سوم - صفات فاعلی و مفعولی، مهارت های درک مطلب
درس سوم - تست های برگزیده واژگان
درس اول - معلوم و مجهول
درس اول - دنباله سوالی و tag questions
درس اول - تست های برگزیده واژگان
درس دوم - کاربرد ضمایر موصولی
مهارت های درک مطلب -حدس زدن معنای کلمات ناآشنا
درس دوم - تست های برگزیده واژگان
درس سوم - حروف ربط هم پایه، زمان گذشته کامل
درس سوم - تست های برگزیده واژگان
cloze test
reading comprehension
test
اساتید دوره
علیرضا حمزه

سوابق اجرایی:
- کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
- کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
- مدرس وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک از ١٣٧٨
- مدیر و مشاور آموزشی موسسه زبان آفاق از ١٣٨٥
- مدرس و مشاور آموزشی آموزشگاه های زبان آینده سازان، توانا و سروش از ١٣٧٨ تا ١٣٩٢ 
- مولف شبیه ساز کنکور رشته تجربی،  انتشارات همگامان ١٣٩٤
- مولف شبیه ساز کنکور منحصرا زبان،  انتشارات همگامان ١٣٩٣
- مولف زبان انگلیسی عمومی،  انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اراک ١٣٨٨
- مولف زبان انگلیسی عمومی،  انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اراک زمستان ١٣٨٥
 

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید