با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش مفهومی فارسی یازدهم متوسطه

مدت دوره
26 ساعت
تعداد فراگیر
39 نفر
تعداد فصل‌ها
10 فصل
تعداد جلسات
53 جلسه
مدرس دوره
علی احمدنیا
 

توضیحات دوره

جلسات دوره

نیکی
کارگاه متن پژوهی
قاضی بُست(بخش اوّل)
قاضی بُست(بخش دوم)
قاضی بُست(بخش سوم)
کارگاه متن پژوهی
در امواج سند(بخش اوّل)
در امواج سند(بخش دوم)
کارگاه متن پژوهی
آغازگری تنها(بخش اوّل)
آغازگری تنها(بخش دوم)
آغازگری تنها(بخش سوم)
کارگاه متن پژوهی
روان‌خوانی(بخش اوّل)
روان‌خوانی(بخش دوم)
پروردة عشق(بخش اوّل)
پروردة عشق(بخش دوم)
کارگاه متن پژوهی
باران محبّت (بخش اوّل)
باران محبّت (بخش دوم)
کارگاه متن پژوهی
در کوی عاشقان(بخش اوّل)
در کوی عاشقان(بخش دوم)
کارگاه متن پژوهی
ذوق لطیف(بخش اوّل)
ذوق لطیف(بخش دوم)
کارگاه متن پژوهی
روان‌خوانی
بانگ جَرَس
کارگاه متن پژوهی
یاران عاشق
کارگاه متن پژوهی
کاوة دادخواه(بخش اوّل)
کاوة دادخواه(بخش دوم)
کاوة دادخواه(بخش سوم)
کارگاه متن پژوهی
حملة حیدری
کارگاه متن پژوهی
کبوتر طوق دار(بخش اوّل)
کبوتر طوق دار(بخش دوم)
کارگاه متن پژوهی
قصة عینکم(بخش اوّل)
قصة عینکم(بخش دوم)
کارگاه متن پژوهی
روان‌خوانی(بخش اوّل)
روان‌خوانی(بخش دوم)
خاموشی دریا
کارگاه متن پژوهی
خوان عدل
کارگاه متن پژوهی
روان‌خوانی
الهی
اساتید دوره
علی احمدنیا
 

-۲۶ سال سابقه درخشان آموزشی
- کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا
- مدرس نمونه آموزشگاههای برتر تهران و شهرستانها
- مدرس برنامه های آموزشی صدا و سیما
- طراح آزمون های آزمایشی کنکور
- دارای چندین مقاله علمی و پژوهشی چاپ شده
- مؤلف کتاب آرایه های ادبی ، زبان فارسی ، قرابت معنایی ، لغت و املا ، ادبیات ۲و۳

 

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید