با ما تماس بگیرید

02188176609

آموزش جامع پایه هندسه (10و11)

مدت دوره
28 ساعت
تعداد فراگیر
15 نفر
تعداد فصل‌ها
8 فصل
تعداد جلسات
54 جلسه
مدرس دوره
محمد محمدپور
 
400,000 تومان

توضیحات دوره

آموزش جامع هندسه پایه ( 10 و 11) : 

54  جلسه آموزشی جامع هندسه پایه ( 10 و 11)  شامل :

– پوشش کامل مطالب کتاب درسی
– آموزش مفهومی و جامع  مباحثی که تست‌های سال‌های اخیر کنکور به آن پرداخته‌اند.
– دسته ‏بندی و جمع ‏بندی مطالب درسنامه با نمودار و جدول و …
– آموزش کامل مطالب با ارائه مثال
– نگاه ویژه به مسائل
– پوشش تمام تست‏‌های کنکور داخل و خارج
– وجود تست‌های تالیفی برای پوشش کامل مطلب و حل کاملا تشریحی آنها

جلسات دوره

ترسیم های هندسی
ترسیم های هندسی حل تست
استدلال های هندسی بخش اول
استدلال های هندسی بخش دوم
تناسب و قضیه تالس
حل تست قضیه تالس بخش اول
حل تست قضیه تالس بخش دوم
تشابه
حل تست تشابه بخش اول
حل تست تشابه بخش دوم
چند ضلعی های مهم
حل تست چند ضلعی های مهم
قضایای مساحت در مثلث
حل تست مساحت در مثلث بخش اول
حل تست مساحت در مثلث بخش دوم
مساحت چند ضلعی ها
حل تست مساحت چند ضلعی ها بخش اول
حل تست مساحت چند ضلعی ها بخش دوم
چند ضلعی های شبکه ای
وضعیت خط و نقطه و صفحه در فضا
"ادامه وضعیت صفحه در فضا "
حل تست وضعیت خط و نقطه و صفحه در فضا
حل تست وضعیت خط و نقطه و صفحه در فضا (بخش دوم)
تفکر تجسمی
برش و دوران حول محور
حل تست برش و دوران حول محور
قضایای ابتدایی در دایره
حل تست قضایای ابتدایی در دایره
حل تست قضایای ابتدایی در دایره بخش دوم
زاویه در دایره
حل تست زاویه در دایره
وضعیت نسبی دو دایره
حل تست وضعیت نسبی دو دایره بخش اول
حل تست وضعیت نسبی دو دایره بخش دوم
روابط طولی در دایره
دایره محیطی و محاطی
حل تست دایره محیطی و محاطی بخش اول
حل تست دایره محیطی و محاطی بخش دوم
تعریف نگاشت و انتقال
حل تست انتقال و دوران
حل تست دوران
بازتاب (تقارن)
تجانس
حل تست تجانس
ترکیب تبدیلات بخش اول
ترکیب تبدیلات بخش دوم
کاربرد تبدیلات بخش اول
کاربرد تبدیلات بخش دوم
قضایای مختلف در مثلث
حل تست روابط طولی در مثلث بخش اول
حل تست روابط طولی در مثلث بخش دوم
حل تست روابط طولی در مثلث بخش سوم
حل تست روابط طولی در مثلث بخش چهارم
اساتید دوره

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید