با ما تماس بگیرید

02188176609

آموزش مفهومی هندسه دهم - نیم سال اول

مدت دوره
8 ساعت
تعداد فراگیر
18 نفر
تعداد فصل‌ها
4 فصل
تعداد جلسات
14 جلسه
مدرس دوره
اسحاق اسفندیار
 

توضیحات دوره

آموزش هندسه دهم:

هندسه دهم شامل:

26 جلسه آموزشی شامل:

ساده سازی مفاهیم با کمک حل تمرین ها و مثال های متنوع
تقویت تفکر تجسمی و مدل سازی هندسه در حل مسائل
شناسایی و تحلیل ویژگی های شکل های هندسی در حل مسائل
استفاده از ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش
ارائه مفاهیم و زمینه سازی تقویت ذهن، خلاقیت و استدلال در دانش آموزان

 

مدیر علمی دپارتمان هندسه متوسطه دوم: حمیدرضا امیری (مؤلف کتاب درسی)

نویسنده سناریوی آموزشی: رضا پورحسینی، اسحاق اسفندیار

مدرس: رضا پورحسینی، اسحاق اسفندیار

 

جلسات دوره

ترسیم های هندسی و استدلال - قسمت اول
ترسیم های هندسی و استدلال - قسمت دوم
ترسیم های هندسی و استدلال - قسمت سوم
حل مسائل ترسیم های هندسی و استدلال
استقرا، استنتاج، مثال نقض، قضیه شرطی، دو شرطی و نقیض
قضایای همرسی، قضیه ضلع برتر
گزاره، نقیض گزاره، برهان خلف، اثبات قضیه زاویه برتر و قضیه نامساوی مثلثی
نسبت وتناسب
قضیه تالس
تشابه مثلث ها
استفاده از تشابه در مثلث قائم الزاویه
کاربردهای تالس و تشابه
چندضلعی و متوازی الاضلاع
حل نمونه سوالات نیم سال اول
اساتید دوره
اسحاق اسفندیار

سوابق اجرایی:
- مولف کتابهای هندسه درانتشارات ژرف اندیشان و انتشارات مدارس آزاد اسلامی (سما)
- مولف کتاب های خودآموز هندسه 1، خودآموز هندسه 2، خودآموز هندسه تحلیلی
- مولف کتاب کار هندسه 1-کتاب کار هندسه 2
- مولف کتاب جامع کنکور هندسه 
- مولف کتاب فست بوک هندسه کنکور
 

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید