با ما تماس بگیرید

02191319291

آموزش مفهومی فارسی یازدهم متوسطه - نیم سال دوم

مدت دوره
15 ساعت
تعداد فصل‌ها
6 فصل
تعداد جلسات
30 جلسه
مدرس دوره
علی احمدنیا
 

توضیحات دوره

جلسات دوره

کارگاه متن پژوهی
ذوق لطیف(بخش اوّل)
ذوق لطیف(بخش دوم)
کارگاه متن پژوهی
روان‌خوانی
بانگ جَرَس
کارگاه متن پژوهی
یاران عاشق
کارگاه متن پژوهی
کاوة دادخواه(بخش اوّل)
کاوة دادخواه(بخش دوم)
کاوة دادخواه(بخش سوم)
کارگاه متن پژوهی
حملة حیدری
کارگاه متن پژوهی
کبوتر طوق دار(بخش اوّل)
کبوتر طوق دار(بخش دوم)
کارگاه متن پژوهی
قصة عینکم(بخش اوّل)
قصة عینکم(بخش دوم)
کارگاه متن پژوهی
روان‌خوانی(بخش اوّل)
روان‌خوانی(بخش دوم)
خاموشی دریا
کارگاه متن پژوهی
خوان عدل
کارگاه متن پژوهی
روان‌خوانی
الهی
اساتید دوره
علی احمدنیا
 

-۲۶ سال سابقه درخشان آموزشی
- کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا
- مدرس نمونه آموزشگاههای برتر تهران و شهرستانها
- مدرس برنامه های آموزشی صدا و سیما
- طراح آزمون های آزمایشی کنکور
- دارای چندین مقاله علمی و پژوهشی چاپ شده
- مؤلف کتاب آرایه های ادبی ، زبان فارسی ، قرابت معنایی ، لغت و املا ، ادبیات ۲و۳

 

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید