با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش مفهومی علوم چهارم دبستان - نیم سال دوم

آموزش مفهومی علوم چهارم دبستان - نیم سال دوم
مدت دوره
1 ساعت
تعداد فصل‌ها
8 فصل
تعداد جلسات
14 جلسه
مدرس دوره
سحر شهرآئین
 
150,000 تومان

توضیحات دوره

آموزش علوم چهارم :

25 جلسه آموزشی علوم چهارم شامل :

  • ارائه محتوا به شیوه تعاملی (به شکلی که دانش‌آموز به سوالات توجه کند و پاسخ بدهد)
  • انجام آزمایش‌های کتاب درسی به منظور کشف مفاهیم توسط دانش‌آموز
  • استفاده از شخصیت‌های کارتونی در ارائه محتوا به منظور برقراری ارتباط بهتر دانش‌آموز با فیلم‌های آموزشی
  • استفاده از به‌روزترین سبک آموزشی (یادگیری مسئله‌ محور) به جهت ماندگاری مطالب برای دانش‌آموز.

       سرگروه: فرزاد یوسفی

       مدرس: سحر شهرآئین

جلسات دوره

آهنربا در زندگی - بخش اول
آهنربا در زندگی - بخش دوم
آسمان در شب - بخش اول
آسمان در شب - بخش دوم
بدن ما (1) - بخش اول
بدن ما (1) - بخش دوم
بدن ما (2) - بخش اول
بدن ما (2) - بخش دوم
بی مهره ها - بخش اول
بی مهره ها - بخش دوم
گوناگونی گیاهان - بخش اول
گوناگونی گیاهان - بخش دوم
زیستگاه - بخش اول
زیستگاه - بخش دوم
اساتید دوره
سحر شهرآئین

سوابق اجرایی:

آموزگاردبستان علامه طباطبایی از سال 96 تا 99
آموزگاردبستان رویا از سال 99 تاکنون
مهارت ها:
تحلیل محتوا و روش تدریس ریاضی پایه چهارم
نکته هاي طالیی آموزش ریاضیات دوره دوم دبستان
توانمندسازي پرسنل دبستان عالمه طباطبایی(روانشناسی کودک)
راهبردهاي حل مسئله

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید