با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش مفهومی ریاضی و آمار دهم انسانی

مدت دوره
11 ساعت
تعداد فراگیر
40 نفر
تعداد فصل‌ها
4 فصل
تعداد جلسات
25 جلسه
مدرس دوره
سعید عزیزخانی
 
350,000 تومان

توضیحات دوره

جلسات دوره

عبارت‎های جبری
معادله درجه اول
معرفی معادله درجه دوم و حل آن به کمک تجزیه
ادامه حل معادله درجه دوم به کمک تجزیه
حل به کمک ریشه‌گیری و مربع کامل
حل به کمک فرم (ax+b)2=k و روش ∆
حل مسائل معادله درجه دوم
کاربرد معادله درجه دوم
روابط بین ریشه‌ها
حل معادلات شامل عبارت‌های گویا
کاربرد معاملات شامل عبارت‌های گویا
تعریف زوج مرتب و معرفی انواع رابطه
ادامه معرفی انواع رابطه
مقدار تابع، دامنه و برد آن
معرفی تابع خطی، رسم و نوشتن ضابطه آن
نکات تکمیلی و کاربردی تابع خطی در حل مسئله
معرفی فرم‌های سهمی و رسم آن
نوشتن ضابطه سهمی و برخورد آن با محورها
کاربرد تابع درجه دوم در حل مسئله
گردآوری داده‌ها - انواع متغیرها
معیارهای گرایش به مرکز
معیارهای (شاخص) پراکندگی
معرفی نمودارهای تک متغیره
ادامه معرفی نمودارهای تک متغیره
نمودارهای چند متغیره
اساتید دوره
سعید عزیزخانی
مدرس ریاضی از سال 83 تا کنون
سابقه تدریس در مدارس و آموزشگاه های تهران
سابقه تدریس در شهر های مشهد،تبریز،ساری,رشت و غیره
طراح سوال آزمون های قلم چی و ماز
مولف کتاب باز ریاضی انسانی خیلی سبز
عضو هییت معلمین کنکوریوم مهر و ماه

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید