با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش مفهومی عربی یازدهم ریاضی و تجربی ویژه امتحان نهایی(پیشرفت)

مدت دوره
10 ساعت
تعداد فصل‌ها
8 فصل
تعداد جلسات
36 جلسه
 
500,000 تومان

توضیحات دوره

جلسات دوره

بررسی متن درس 1 عربی 11
قواعد درس 1 عربی 11
إختبر نفسک درس 1 عربی 11
تمرین 1 تا 4 درس 1 عربی 11
تمرین 5 تا 8 درس 1 عربی 11
بررسی متن درس 2 عربی 11
قواعد درس 2 عربی 11
إختبر نفسک درس 2 عربی 11
تمرین 1 تا 4 درس 2 عربی 11
تمرین 5 تا 8 درس 2 عربی 11
بررسی متن درس 3 عربی 11
قواعد درس 3 عربی 11
إختبر نفسک درس 3 عربی 11
تمرین 1 تا 4 درس 3 عربی 11
تمرین 5 تا 8 درس 3 عربی 11
بررسی متن درس 4 عربی 11
قواعد درس 4 عربی 11
إختبر نفسک درس 4 عربی 11
تمرین 1 تا 4 درس 4 عربی 11
تمرین 5 تا 8 درس 4 عربی 11
بررسی متن درس 5 عربی 11
قواعد درس 5 عربی 11
إختبر نفسک درس 5 عربی 11
تمرین 1 تا 3 درس 5 عربی 11
تمرین 4 تا 6 درس 5 عربی 11
بررسی متن درس 6 عربی 11
قواعد درس 6 عربی 11
إختبر نفسک درس 6 عربی 11
تمرین 1 تا 4 درس 6 عربی 11
تمرین 5 تا 7 درس 6 عربی 11
بررسی متن درس 7 عربی 11
قواعد درس 7 عربی 11
إختبر نفسک درس 7 عربی 11
تمرین 1 تا 5 درس 7 عربی 11
اساتید دوره
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید