آموزش مفهومی زبان دهم

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 10 ساعت
تعداد فصل ها 4 فصل
تعداد جلسات 16 جلسه
مدرس امیر سرآبادانی
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره

آموزش زبان دهم

آموزش مفهومی زبان دهم 

16 جلسه آموزشی شامل:

آشنایی با تلفظ صحیح جملات پرکاربرد زبان انگلیسی

آموزش پر‌بسامدترین ساختارهای‌انگلیسی در قالب نکات گرامری

آموزش مفاهیم زبان از طریق انیمیشن‌های‌جذاب آموزشی

کمک به افزایش مهارت‌های Listening,speaking,writing & Reading

استفاده از ابزار‌ها و تکنولوژی های‌ نوین آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش

پوشش دهی کامل مطالب کتاب درسی

مدیر علمی دپارتمان زبان متوسطه: نورالله قربانی

نویسنده سناریوی آموزشی: امیر سرآبادانی

مدرس: امیر سرآبادانی

جلسات دوره ‌
Lesson 1: Vocabulary
44 دقیقه
Lesson 1: Reading and writing
39 دقیقه
Lesson 1: Grammar
46 دقیقه
Lesson 1: Exercise
27 دقیقه
Lesson 2: Vocabulary
23 دقیقه
Lesson 2: Reading and writing
30 دقیقه
Lesson 2: Grammar
49 دقیقه
Midterm
36 دقیقه
Lesson 3: Vocabulary
37 دقیقه
Lesson 3: Reading and writing
35 دقیقه
Lesson 3: Grammar
49 دقیقه
Lesson 3: Exercise
30 دقیقه
Lesson 4: Vocabulary
38 دقیقه
Lesson 4: Reading and writing
37 دقیقه
Lesson 4: Grammar
44 دقیقه
Final
25 دقیقه
اساتید دوره‌

امیر سرآبادانی

سوابق اجرایی:
- مدرس زبان در آموزشگاه علوم و فنون کیش
- مدرس زبان در آموزشگاه سفیر گفتمان و سایر موسسات برتر آموزشی