آموزش مفهومی علوم ششم

تعداد جلسات 33 جلسه
مدت دوره 9 ساعت
تعداد فصل ها 16 فصل
نام مدرس فرناز فهیمی امید
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره

آموزش مفهومی علوم ششم

33 جلسه آموزشی شامل :

تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
توسعه و غنی سازی مفاهیم کتاب درسی
طرح و حل مثال ها و تمرین های کتاب درسی
راهنمایی جهت حل تمرین ها و پرسش های کتاب درسی
استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش

1- مدیر علمی دپارتمان علوم ابتدایی: احمد احمدی، بهمن فخریان و عزت السادات حسینی (مؤلفین کتاب درسی)
1- نویسنده سناریوی آموزشی: فرناز فهیمی امید
3- مدرس: فرناز فهیمی امید

جلسات دوره ‌
سرگذشت دفتر من - قسمت اول کاوشگری
29 دقیقه
سرگذشت دفتر من - قسمت دوم
17 دقیقه
سرگذشت دفتر من - قسمت سوم
27 دقیقه
کاوشگری درس سرگذشت دفتر من
9 دقیقه
کارخانه کاغذ سازی - قسمت اول
28 دقیقه
کارخانه کاغذ سازی - قسمت دوم
28 دقیقه
سفربه اعماق زمین - قسمت اول
16 دقیقه
سفربه اعماق زمین - قسمت دوم
16 دقیقه
زمین پویا - قسمت اول
24 دقیقه
زمین پویا - قسمت دوم
25 دقیقه
کاوشگری درس زمین پویا
4 دقیقه
ورزش و نیرو 1
20 دقیقه
کاوشگری درس ورزش و نیرو 1
7 دقیقه
ورزش و نیرو 2- قسمت اول
17 دقیقه
ورزش و نیرو 2 - قسمت دوم
21 دقیقه
ورزش و نیرو 2 - قسمت سوم
11 دقیقه
کاوشگری درس ورزش و نیرو 2
8 دقیقه
طراحی کنیم و بسازیم
7 دقیقه
سفر انرژی - قسمت اول
11 دقیقه
سفر انرژی - قسمت دوم
17 دقیقه
کاوشگری سفر انرژی
7 دقیقه
خیلی کوچک ، خیلی بزرگ
18 دقیقه
شگفتی های برگ - قسمت اول
20 دقیقه
شگفتی های برگ - قسمت دوم
15 دقیقه
جنگل برای کیست ؟- قسمت اول
13 دقیقه
جنگل برای کیست ؟- قسمت دوم
21 دقیقه
کاوشگری درس جنگل برای کیست
9 دقیقه
سالم بمانیم - قسمت اول
18 دقیقه
سالم بمانیم - قسمت دوم
27 دقیقه
از گذشته تا آینده
12 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال اول
18 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال دوم
22 دقیقه
اساتید دوره‌

فرناز فهیمی امید

سوابق اجرایی:
- مولف کتاب ارزشیابی توصیفی انتشارات گل واژه
- مولف کتاب کمک آموزشی علوم دوم تا ششم ابتدایی انتشارات آبرنگ
- مولف کتاب راهنمای تدریس علوم برای معلمین دوم و سوم ابتدایی انتشارات گل واژه
- مولف کتاب علوم پایه های سوم تا ششم انتشارات کاگو