آموزش مفهومی علوم چهارم

مدت دوره 9 ساعت
تعداد فصل ها 15 فصل
تعداد جلسات 27 جلسه
مدرس دوره فرناز فهیمی امید
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره

درباره دوره:
- تدريس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی مطابق بااهداف آموزشی کتاب
- ارائه و توضيح فعاليت ها و تمرين های مشابه کتاب درسی
- ارائه تمرين ها و سوالات مناسب برای مرور درس و آمادگی برای آزمون ها
- استفاده از انيميشن ،فيلم و شکل های مناسب آموزشی برای يادگيری بهتر
- ارائه مثال هاي کاربردي متناسب با مفاهيم کتاب درسي

جلسات دوره ‌
مخلوط‌ها در زندگی - قسمت اول
20 دقیقه
مخلوط‌ها در زندگی - قسمت دوم
29 دقیقه
انرژی نیاز هر روز ما
23 دقیقه
انرژی الکتریکی - قسمت اول
15 دقیقه
انرژی الکتریکی - قسمت دوم
29 دقیقه
گرما و ماده - قسمت اول
11 دقیقه
گرما و ماده - قسمت دوم
22 دقیقه
گرما و ماده - قسمت سوم
21 دقیقه
سنگ‌ها - قسمت اول
23 دقیقه
سنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها - قسمت دوم
24 دقیقه
آهن‌ربا در زندگی - قسمت اول
19 دقیقه
آهن‌ربا در زندگی - قسمت دوم
16 دقیقه
آسمان در شب - قسمت اول
15 دقیقه
آسمان در شب - قسمت دوم
14 دقیقه
بدن ما (1) - قسمت اول
17 دقیقه
بدن ما (1) - قسمت دوم
23 دقیقه
بدن ما (2) - قسمت اول
28 دقیقه
بدن ما (2) - قسمت دوم
18 دقیقه
بدن ما (2) - قسمت سوم
21 دقیقه
بی‌مهره‌ها - قسمت اول
13 دقیقه
بی‌مهره‌ها - قسمت دوم
11 دقیقه
گوناگونی گیاهان - قسمت اول
0 دقیقه
گوناگونی گیاهان - قسمت دوم
24 دقیقه
زیستگاه
23 دقیقه
حل تمرین نیم‌‎سال اول
21 دقیقه
حل تمرین نیم‌سال دوم
22 دقیقه
اساتید دوره‌

فرناز فهیمی امید

سوابق اجرایی:
- مولف کتاب ارزشیابی توصیفی انتشارات گل واژه
- مولف کتاب کمک آموزشی علوم دوم تا ششم ابتدایی انتشارات آبرنگ
- مولف کتاب راهنمای تدریس علوم برای معلمین دوم و سوم ابتدایی انتشارات گل واژه
- مولف کتاب علوم پایه های سوم تا ششم انتشارات کاگو