آموزش مفهومی ریاضی سوم

75,000 تومان
مدت دوره 8 ساعت
تعداد فصل ها 10 فصل
تعداد جلسات 42 جلسه
مدرس ساناز نادری شیران
 
75,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره

آموزش مفهومی ریاضی سوم دبستان شامل :

42 جلسه آموزشی شامل:

آموزش مفاهیم کتاب درسی با بیان ساده و روان
تقویت توانایی دانش آموزان در حل مسئله و مفهوم
حل سؤالات کلیدی کتاب درسی
استفاده از روش های متفاوت برای حل تمرین ها

 

1- مدیر علمی دپارتمان ریاضی ابتدایی و متوسطه اول: خسرو داودی (مولف کتاب درسی)
2- نویسنده سناریو آموزشی: ساناز نادری شیران
3- مدرس: ساناز نادری شیران

جلسات دوره ‌
حل مسأله به روش الگویابی
13 دقیقه
شمارش چند تا چند تا
16 دقیقه
ماشین ها ی ورودی - خروجی
16 دقیقه
ساعت در بعد ازظهر
17 دقیقه
الگوهای متقارن
11 دقیقه
حل مسأله به روش الگو سازی
17 دقیقه
معرفی عدد هزار
10 دقیقه
ارزش مکانی
10 دقیقه
ارزش مکانی
12 دقیقه
عددهای تقریبی
13 دقیقه
حل مسأله به روش رسم شکل
5 دقیقه
کسر
11 دقیقه
کاربرد کسر در اندازه گیری
14 دقیقه
تساوی کسرها
13 دقیقه
مقایسه کسرها
13 دقیقه
حل مسأله به روش نمادین
9 دقیقه
ضرب
8 دقیقه
ضرب عددهای یک رقمی
10 دقیقه
خاصیت های ضرب
13 دقیقه
تقسیم
17 دقیقه
حل مسأله به روش زیر مسأله
5 دقیقه
خط ، نیم خط ، پاره خط
8 دقیقه
محیط
10 دقیقه
اندازه گیری سطح
12 دقیقه
واحد اندازه گیری سطح
19 دقیقه
حل مسأله به روش حل مسأله ساده تر
8 دقیقه
مقایسه عددها
10 دقیقه
جمع و تفریق اعداد چهاررقمی
9 دقیقه
جمع در جدول ارزش مکانی
8 دقیقه
تفریق در جدول ارزش مکانی
16 دقیقه
حل مسأله به روش حدس و آزمایش
11 دقیقه
جدول داده ها
7 دقیقه
احتمال
13 دقیقه
نمودار دایره ای
9 دقیقه
انتخاب نمودار
5 دقیقه
حل مسأله به روش حذف حالت های نا مطلوب
7 دقیقه
ضرب در عدد 10
7 دقیقه
ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی
11 دقیقه
محاسبه ضرب
5 دقیقه
تقسیم با باقی مانده
10 دقیقه
حل نمونه سوالات نیمسال اول
13 دقیقه
حل نمونه سوالات نیمسال دوم
10 دقیقه
اساتید دوره‌