آموزش مفهومی علوم دوم

مدت دوره 9 ساعت
تعداد فصل ها 16 فصل
تعداد جلسات 41 جلسه
نام مدرس الناز نادری شیران
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش علوم دوم دبستان :

آموزش مفهومی علوم دوم دبستان شامل:

14 جلسه آموزشی شامل:

تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
توضیح کتاب درسی و توسعه و غنی سازی مفاهیم آن
استفاده از انیمیشن های آموزشی جذاب جهت درک بهتر مفاهیم کتاب درسی 
تدریس کامل آزمایش کنید در حین تدریس
استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش

 

1- نویسنده سناریو آموزشی: معصومه ابراهیمی
2- مدرس: معصومه ابراهیمی

جلسات دوره ‌
زنگ علوم- قسمت اول
11 دقیقه
زنگ علوم- قسمت دوم
11 دقیقه
هوای سالم، آب سالم - قسمت اول
19 دقیقه
هوای سالم، آب سالم - قسمت دوم
13 دقیقه
زندگی ما و گردش زمین 1 - قسمت اول
19 دقیقه
زندگی ما و گردش زمین 1 - قسمت دوم
13 دقیقه
زندگی ما و گردش زمین 1 - قسمت سوم
19 دقیقه
زندگی ما و گردش زمین 2 - قسمت اول
8 دقیقه
زندگی ما و گردش زمین 2 - قسمت دوم
16 دقیقه
پیام رمز را پیدا کن 1 - قسمت اول
12 دقیقه
پیام رمز را پیدا کن 1 - قسمت دوم
7 دقیقه
پیام رمز را پیدا کن 1 - قسمت سوم
15 دقیقه
پیام رمز را پیدا کن 2 - قسمت اول
12 دقیقه
پیام رمز را پیدا کن 2 - قسمت دوم
19 دقیقه
پیام رمز را پیدا کن 2 - قسمت سوم
19 دقیقه
اگر تمام شود ... - قسمت اول
14 دقیقه
اگر تمام شود ... قسمت دوم
24 دقیقه
اگر تمام شود ... قسمت سوم
15 دقیقه
بسازیم و لذت ببریم
23 دقیقه
سرگذشت دانه - قسمت اول
17 دقیقه
سرگذشت دانه - قسمت دوم
14 دقیقه
سرگذشت دانه - قسمت سوم
9 دقیقه
درون آشیانه‌ها - قسمت اول
12 دقیقه
درون آشیانه‌ها - قسمت دوم
17 دقیقه
درون آشیانه‌ها - قسمت سوم
10 دقیقه
درون آشیانه‌ها - قسمت چهارم
16 دقیقه
من رشد می‌کنم - قسمت اول
24 دقیقه
من رشد می‌کنم - قسمت دوم
13 دقیقه
من رشد می‌کنم - قسمت سوم
12 دقیقه
برای جشن آماده شویم - قسمت اول
14 دقیقه
برای جشن آماده شویم - قسمت دوم
19 دقیقه
برای جشن آماده شویم - قسمت سوم
14 دقیقه
بعد از جشن - قسمت اول
19 دقیقه
بعد از جشن - قسمت دوم
11 دقیقه
بعد از جشن - قسمت سوم
19 دقیقه
بعد از جشن - قسمت چهارم
11 دقیقه
از گذشته تا آینده - قسمت اول
10 دقیقه
از گذشته تا آینده - قسمت دوم
6 دقیقه
از گذشته تا آینده - قسمت سوم
13 دقیقه
حل تمرین نیم سال اول
20 دقیقه
حل تمرین نیم سال دوم
20 دقیقه
اساتید دوره‌