آموزش مفهومی شیمی دهم

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 18 ساعت
تعداد فصل ها 3 فصل
تعداد جلسات 50 جلسه
مدرس امیر قاسمی
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش شیمی دهم :

آموزش مفهومی شیمی دهم

در این مجموعه آموزشی به طور کامل و مفهومی به درس شیمی پایه دهم پرداخته می‌شود و از جمله ویژگی‌های آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

50 جلسه آموزشی شامل:

  • تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
  • آموزش از طریق ارائه انیمیشن های جذاب آموزشی
  • ساده سازی مفاهیم با ارائه مثال های کاربردی در زندگی
  • حل تمام تیپ بندی مسائل استوکیومتری
  • راهنمای حل تمرین ها و خود را بیازمایید و با هم بیندیشیم متن کتاب درسی

1- مدیر علمی دپارتمان شیمی متوسطه دوم :علیرضا عابدین (مؤلف کتاب درسی)
2- نویسنده سناریوی آموزشی: امیر قاسمی
3- مدرس: امیر قاسمی

جلسات دوره ‌
پیدایش هستی
19 دقیقه
ایزوتوپی و پرتوزایی
26 دقیقه
تمرین ایزوتوپی و پرتوزایی
28 دقیقه
جدول دوره ای عناصر
20 دقیقه
تمرین جدول دوره ای عناصر
27 دقیقه
جرم اتمی میانگین
21 دقیقه
تمرین جرم اتمی میانگین
22 دقیقه
شمارش ذره ها از روی جرم
30 دقیقه
نور، کلید شناخت جهان
30 دقیقه
ساختار اتم 1
27 دقیقه
ساختار اتم 2
20 دقیقه
ساختار اتم 3
21 دقیقه
آرایش الکترونی
23 دقیقه
آرایش الکترونی فشرده
33 دقیقه
آرایش الکترونی های ویژه
28 دقیقه
تبدیل اتم ها به یون
30 دقیقه
ترکیب های یونی
19 دقیقه
نامگذاری ترکیب های یونی
25 دقیقه
تبدیل اتم ها به مولکول
25 دقیقه
ساختار لوویس
20 دقیقه
ساختار لوویس پلاس
26 دقیقه
تمرین‌های دوره ی -1
19 دقیقه
تمرین‌های دوره ای -2
27 دقیقه
هوا کره
17 دقیقه
هوا معجونی ارزشمند
20 دقیقه
تقطیر جز به جز
18 دقیقه
ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها
25 دقیقه
واکنش‌های شیمیایی
25 دقیقه
موازنه جرم
24 دقیقه
شیمی سبز
22 دقیقه
اوزون
16 دقیقه
رفتار گازها
31 دقیقه
روابط مولی گازها
24 دقیقه
تمرین‌های دوره ای
32 دقیقه
آب، آهنگ زندگی
20 دقیقه
همراهان ناپیدای آب
25 دقیقه
محلول‌ها
19 دقیقه
درصد جرمی و ppm
28 دقیقه
غلظت مولار ( مولاریته)
22 دقیقه
انحلال پذیری
13 دقیقه
نمودار انحلال پذیری
21 دقیقه
مولکول‌های قطبی و ناقطبی
16 دقیقه
رفتار آب و دیگر مولکول‌ها در میدان الکتریکی
17 دقیقه
پیوند هیدروژنی
18 دقیقه
آب و حلال‌های دیگر
14 دقیقه
انحلال نمک‌ها در آب
14 دقیقه
انحلال گازها در آب
14 دقیقه
اُسمز و اُسمز معکوس
17 دقیقه
تمرین های دوره ای (1)
14 دقیقه
تمرین های دوره ای (2)
11 دقیقه
اساتید دوره‌

امیر قاسمی

سوابق اجرایی:
– طراح سوالات آزمون های شیمی انتشارات کانون فرهنگی آموزش
– مولف کتاب شکل های و نمودارها در شیمی دبیرستان انتشارات کانون فرهنگی آموزش
– مولف  کتاب شیمی آبی (شیمی پایه ) انتشارات کانون فرهنگی آموزش
– مولف کتاب شیمی آبی (شیمی پیش دانشگاهی) انتشارات کانون فرهنگی آموزش