با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش مفهومی شیمی دهم

4.2
از 5
از مجموع 6 امتیاز
مدت دوره
18 ساعت
تعداد فصل ها
3 فصل
تعداد جلسات
50 جلسه
مدرس
امیر قاسمی
 

توضیحات دوره

آموزش شیمی دهم :

آموزش مفهومی شیمی دهم

در این مجموعه آموزشی به طور کامل و مفهومی به درس شیمی پایه دهم پرداخته می‌شود و از جمله ویژگی‌های آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

50 جلسه آموزشی شامل:

  • تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
  • آموزش از طریق ارائه انیمیشن های جذاب آموزشی
  • ساده سازی مفاهیم با ارائه مثال های کاربردی در زندگی
  • حل تمام تیپ بندی مسائل استوکیومتری
  • راهنمای حل تمرین ها و خود را بیازمایید و با هم بیندیشیم متن کتاب درسی

1- مدیر علمی دپارتمان شیمی متوسطه دوم :علیرضا عابدین (مؤلف کتاب درسی)
2- نویسنده سناریوی آموزشی: امیر قاسمی
3- مدرس: امیر قاسمی

جلسات دوره

پیدایش هستی
ایزوتوپی و پرتوزایی
تمرین ایزوتوپی و پرتوزایی
جدول دوره ای عناصر
تمرین جدول دوره ای عناصر
جرم اتمی میانگین
تمرین جرم اتمی میانگین
شمارش ذره ها از روی جرم
نور، کلید شناخت جهان
ساختار اتم 1
ساختار اتم 2
ساختار اتم 3
آرایش الکترونی
آرایش الکترونی فشرده
آرایش الکترونی های ویژه
تبدیل اتم ها به یون
ترکیب های یونی
نامگذاری ترکیب های یونی
تبدیل اتم ها به مولکول
ساختار لوویس
ساختار لوویس پلاس
تمرین‌های دوره ی -1
تمرین‌های دوره ای -2
هوا کره
هوا معجونی ارزشمند
تقطیر جز به جز
ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها
واکنش‌های شیمیایی
موازنه جرم
شیمی سبز
اوزون
رفتار گازها
روابط مولی گازها
تمرین‌های دوره ای
آب، آهنگ زندگی
همراهان ناپیدای آب
محلول‌ها
درصد جرمی و ppm
غلظت مولار ( مولاریته)
انحلال پذیری
نمودار انحلال پذیری
مولکول‌های قطبی و ناقطبی
رفتار آب و دیگر مولکول‌ها در میدان الکتریکی
پیوند هیدروژنی
آب و حلال‌های دیگر
انحلال نمک‌ها در آب
انحلال گازها در آب
اُسمز و اُسمز معکوس
تمرین های دوره ای (1)
تمرین های دوره ای (2)
اساتید دوره
امیر قاسمی

سوابق اجرایی:
– طراح سوالات آزمون های شیمی انتشارات کانون فرهنگی آموزش
– مولف کتاب شکل های و نمودارها در شیمی دبیرستان انتشارات کانون فرهنگی آموزش
– مولف  کتاب شیمی آبی (شیمی پایه ) انتشارات کانون فرهنگی آموزش
– مولف کتاب شیمی آبی (شیمی پیش دانشگاهی) انتشارات کانون فرهنگی آموزش
 

امتیازات

4.2
1
-
-
1
4

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید