جامع آرایه‌های ادبی کنکور

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 14 ساعت
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 39 جلسه
مدرس احسان برزگر
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش جامع آرایه های ادبی کنکور ریاضی، تجربی و انسانی شامل:

39 جلسه آموزشی شامل:

درسنامه جامع با آموزش نکته به نکته کل آرایه ها با مثال های متعدد
ارائه تست های مبحثی، ترکیبی و دوره ای با رویکرد آموزشی و سنجشی
ارایه نکته های مهم و کلیدی برای تشخیص هر آرایه به همراه مثال کنکوری
آشنایی با تیپ های مختلف و الگو های طرح تست آرایه
بیان روش های حل تست جهت پاسخ گویی سریع به تست ها
حل و بررسی تست های آرایه های ادبی گروه های مختلف آزمایشی کنکور

نویسنده سناریوی آموزشی: احسان برزگر

مدرس: احسان برزگر

جلسات دوره ‌
ویژگی های محصول و نحوه استفاده از آن
8 دقیقه
تشبیه
32 دقیقه
استعاره
31 دقیقه
تشخیص
26 دقیقه
مجاز
23 دقیقه
کنایه
17 دقیقه
تضاد
19 دقیقه
متناقض نما
25 دقیقه
تلمیح
13 دقیقه
تضمین
15 دقیقه
جناس همسان(تام)
24 دقیقه
جناس ناهمسان(ناقص)
26 دقیقه
واج آرایی(نغمه حروف)
16 دقیقه
مراعات نظیر
13 دقیقه
حس آمیزی
14 دقیقه
ایهام و ایهام تناسب
35 دقیقه
اغراق
18 دقیقه
حسن تعلیل
23 دقیقه
اسلوب معادله
28 دقیقه
سجع
16 دقیقه
تکمیلی ویژه علوم انسانی(1)
10 دقیقه
تکمیلی ویژه علوم انسانی(2)
26 دقیقه
تست‌های دوره ای (1)
24 دقیقه
تست‌های دوره ای (2)
19 دقیقه
تست‌های دوره ای(3)
18 دقیقه
تیپ تست‌های کنکور(1)
19 دقیقه
تیپ تست‌های کنکور(2)
17 دقیقه
تیپ تست‌های کنکور(3)
23 دقیقه
تیپ تست‌های کنکور(4)
24 دقیقه
تیپ تست‌های کنکور(5)
23 دقیقه
تیپ تست‌های کنکور(6)
13 دقیقه
عمومی 97 - (بخش اول)
22 دقیقه
عمومی 97 - (بخش دوم)
18 دقیقه
انسانی 97 - (بخش اول)
14 دقیقه
انسانی 97 - (بخش دوم)
15 دقیقه
عمومی 98 - (بخش اول)
23 دقیقه
عمومی 98 - (بخش دوم)
21 دقیقه
انسانی 98 - (داخل کشور)
29 دقیقه
انسانی 98 - (خارج از کشور)
32 دقیقه
اساتید دوره‌