آموزش مفهومی ریاضی پنجم

مدت دوره 14 ساعت
تعداد فصل ها 9 فصل
تعداد جلسات 30 جلسه
مدرسین نفیسه جعفری،علی کریمان فرد
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره

ریاضی پنجم دبستان:

ریاضی پنجم دبستان شامل:

30 جلسه آموزشی شامل:

تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
توضیح اهداف کتاب درسی و توسعه و غنی سازی مفاهیم آن
طرح و حل مثال ها و تمرین های مهم و کلیدی کتاب درسی
راهنمایی جهت پاسخ به پرسش های کتاب درسی
استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش

 

1- مدیر علمی دپارتمان ریاضی ابتدایی و متوسطه اول: خسرو داودی (مولف کتاب درسی)
2- نویسنده سناریو آموزشی: نفیسه جعفری مفرد، علی کریمان فرد
3- مدرس: نفیسه جعفری مفرد، علی کریمان فرد

جلسات دوره ‌
یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی
31 دقیقه
معرفی میلیارد
17 دقیقه
جمع و تفریق عددهای مرکب
22 دقیقه
الگوها
32 دقیقه
کسرهای بزرگ تر از واحد
29 دقیقه
جمع و تفریق عددهای مخلوط
34 دقیقه
ضرب کسرها
32 دقیقه
تقسیم کسرها
25 دقیقه
ضرب عددهای مخلوط
22 دقیقه
نسبت
21 دقیقه
نسبت های مساوی
21 دقیقه
تناسب
36 دقیقه
درصد
30 دقیقه
تقارن محوری
22 دقیقه
مرکز تقارن
19 دقیقه
زاویه و نیم ساز
27 دقیقه
چندضلعی ها و مجموع زاویه های آن ها
35 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال اول
23 دقیقه
اعداد اعشاری
46 دقیقه
جمع اعداد اعشاری
32 دقیقه
تفریق اعداد اعشاری
20 دقیقه
ضرب اعداد اعشاری
26 دقیقه
مساحت لوزی و ذوزنقه
32 دقیقه
محیط دایره
34 دقیقه
حجم
47 دقیقه
گنجایش
15 دقیقه
جمع آوری و نمایش داده ها
16 دقیقه
میانگین
18 دقیقه
احتمال
32 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال دوم
18 دقیقه
اساتید دوره‌

نفیسه جعفری

سوابق اجرایی: 

- تدریس در آموزشگاه های معتبر

- مولف کتاب هوشمند ریاضی انتشارات فاطمی

- مولف کتاب ریاضی سه سطحی پنجم انتشارات آبرنگ

علی کریمان فرد

​​

سوابق اجرایی :

- مولف کتاب ریاضی هوشمند انتشارات فاطمی

- مولف کتاب کاربرگ نرم افزار هوشمند ریاضی ششم انتشارات فاطمی

- مولف طرح درس مسابقات ریاضی کانگورو انتشارات فاطمی 

- مولف کتاب ریاضی پنجم انتشارات مرات

- مولف کتاب ریاضی ششم انتشارات مرات