آموزش ریاضی پنجم تکمیلی

مدت دوره 11 ساعت
تعداد فصل ها 7 فصل
تعداد جلسات 24 جلسه
مدرس محمد کنف چیان
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره

آموزش ریاضی پنجم تیزهوشان:

ریاضی پنجم تکمیلی شامل:

24 جلسه آموزشی شامل:

مرور مفاهیم کتاب درسی به صورت خلاصه
آمادگی برای آزمون های نمونه دولتی و تیزهوشان در سال ششم
حل مسائل خلاقانه از آزمون های معتبر بین المللی (کانگورو-چین-ریاضی انگلستان)
حل تست های مشترک آزمون های تیزهوشان و نمونه دولتی
قابل استفاده برای دانش آموزان سال پنجم و ششم

1- مدیر علمی دپارتمان ریاضی ابتدایی و متوسطه اول: خسرو داودی ( مولف کتاب درسی )
2- مولف: محمد کنف چیان
3- مدرس: محمد کنف چیان 

جلسات دوره ‌
کسر بزرگتر از واحد
29 دقیقه
جمع و تفریق عددهای مخلوط
35 دقیقه
ضرب کسرها
31 دقیقه
تقسیم کسرها
28 دقیقه
ضرب عددهای مخلوط
25 دقیقه
نسبت و نسبت های مساوی
33 دقیقه
تناسب
29 دقیقه
درصد
35 دقیقه
تقارن محوری
19 دقیقه
تقارن مرکزی
16 دقیقه
زاویه و نیم ساز
27 دقیقه
چند ضلعی ها و مجموع زوایای آنها
24 دقیقه
اعداد اعشاری و جمع و تقریق اعداد اعشاری
22 دقیقه
ضرب اعداد اعشاری و مسائل ترکیبی
23 دقیقه
مساحت لوزی و ذوزنقه
27 دقیقه
محیط دایره
23 دقیقه
گنجایش
40 دقیقه
حجم
39 دقیقه
جمع آوری و نمایش داده ها
18 دقیقه
میانگین
29 دقیقه
احتمال
13 دقیقه
اساتید دوره‌

محمد کنف چیان

سوابق اجرایی:

- مولف کتاب سی استان سی آزمون تیزهوشان ششم انتشارات اندیشه خوارزمی 
- مولف کتاب کار ریاضی هفتم انتشارات ساد 
- مولف کتاب ریاضی جامع تیزهوشان ششم انتشارات اندیشه خوارزمی 
- مولف کتاب کار دروس (ریاضی ) هفتم انتشارات کاگو
- مولف کتاب های ریاضی چهارم و پنجم و جامع چهارم تیزهوشان انتشارات خیلی سبز
- مولف کتاب های اکوکار ریاضی نهم و دهم انتشارات کاگو
- ناظر علمی کتاب های ریاضی ابتدایی و متوسطه اول در انتشارات ژرف اندیشان ، علوی ، خیلی سبز ، کاگو و ....