آموزش مفهومی ریاضی چهارم

75,000 تومان
مدت دوره 11 ساعت
تعداد فراگیر 9 نفر
تعداد فصل ها 7 فصل
تعداد جلسات 35 جلسه
مدرس دوره محمد کنف چیان
 
75,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

درباره دوره:
- آموزش کتاب درسی به صورت کامل با بيانی ساده و روان
- حل تمرين ها و سوالات کليدی کتاب درسی
- انجام آزمايش و دست ورزی جهت مفهومی سازی مطلب
- ايجاد فرصت بازآموزي برای دانش آموزان
- به کارگيری نرم افزارها و بازی های آموزشي تعاملی
- تدريس به شيوه کلاس های هوشمند

جلسات دوره ‌
حل مسأله
14 دقیقه
عددنویسی
21 دقیقه
الگوها
24 دقیقه
ماشین های ورودی و خروجی
15 دقیقه
معرفی میلیون
23 دقیقه
حل مسأله
17 دقیقه
شناخت کسر
17 دقیقه
جمع و تفریق کسرها
22 دقیقه
تساوی کسرها
23 دقیقه
ضرب عدد در کسر
19 دقیقه
حل مسأله
14 دقیقه
ضرب دو عدد دورقمی
23 دقیقه
محاسبه ضرب
25 دقیقه
محاسبه های تقریبی
20 دقیقه
تقسیم و بخش پذیری
22 دقیقه
تقسیم بر عددهای یک رقمی
22 دقیقه
تقسیم بر عددهای دو رقمی
27 دقیقه
حل مسأله
9 دقیقه
زاویه
13 دقیقه
اندازه گیری زاویه
24 دقیقه
اندازه گیری زمان
0 دقیقه
اندازه گیری طول
10 دقیقه
حل مسأله
12 دقیقه
عدد مخلوط
15 دقیقه
عدد اعشاری
17 دقیقه
جمع و تفریق اعداد اعشاری
18 دقیقه
ارزش مکانی عددهای اعشاری
27 دقیقه
حل مسأله
9 دقیقه
عمود - موازی
11 دقیقه
چهار ضلعی ها
14 دقیقه
مساحت متوازی الاضلاع و مثلث
25 دقیقه
محیط و مساحت
24 دقیقه
حل مسأله
9 دقیقه
نمودار خط شکسته
33 دقیقه
احتمال
14 دقیقه
اساتید دوره‌

محمد کنف چیان

سوابق اجرایی:

- مولف کتاب سی استان سی آزمون تیزهوشان ششم انتشارات اندیشه خوارزمی 
- مولف کتاب کار ریاضی هفتم انتشارات ساد 
- مولف کتاب ریاضی جامع تیزهوشان ششم انتشارات اندیشه خوارزمی 
- مولف کتاب کار دروس (ریاضی ) هفتم انتشارات کاگو
- مولف کتاب های ریاضی چهارم و پنجم و جامع چهارم تیزهوشان انتشارات خیلی سبز
- مولف کتاب های اکوکار ریاضی نهم و دهم انتشارات کاگو
- ناظر علمی کتاب های ریاضی ابتدایی و متوسطه اول در انتشارات ژرف اندیشان ، علوی ، خیلی سبز ، کاگو و ....