آموزش مفهومی زبان یازدهم

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 11 ساعت
تعداد فصل ها 5 فصل
تعداد جلسات 27 جلسه
مدرس روزبه شهلایی
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش زبان انگلیسی یازدهم :

آموزش مفهومی زبان انگلیسی یازدهم شامل:

26 جلسه ی آموزشی شامل:

تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
آموزش کامل مفاهیم گرامر با بیانی ساده و روان
پوشش کامل محتوای کتاب درسی
حل تست های منتخب گرامر
آموزش مهارت های متن خوانی، حل سؤالات و ارائه راه حل های کوتاه تستی

نویسنده سناریوی آموزشی: روزبه شهلایی
مدرس: روزبه شهلایی

جلسات دوره ‌
Lesson 1: Vocabulary and Exercise
22 دقیقه
Lesson 1: Grammar and Exercise
36 دقیقه
Lesson 1: Conversation and Speaking
19 دقیقه
Lesson 1: Reading
31 دقیقه
Lesson 1: Writing
31 دقیقه
Lesson 1: Listening
8 دقیقه
Lesson 1: Pronunciation and what you learned
19 دقیقه
Lesson 1: Test
24 دقیقه
Lesson 2: Vocabulary and Exercise
38 دقیقه
Lesson 2: Grammar and Exercise
36 دقیقه
Lesson 2: Conversation and Speaking
20 دقیقه
Lesson 2: Reading
30 دقیقه
Lesson 2: Writing
34 دقیقه
Lesson 2: Listening
2 دقیقه
Lesson 2: Pronunciation and what you learned
21 دقیقه
Lesson 2: Test
24 دقیقه
Lesson 3: Vocabulary and Exercise
35 دقیقه
Lesson 3: Grammar and Exercise
33 دقیقه
Lesson 3: Conversation and Speaking
25 دقیقه
Lesson 3: Reading
23 دقیقه
Lesson 3: Writing
23 دقیقه
Lesson 3: Listening
3 دقیقه
Lesson 3: Pronunciation and what you learned
32 دقیقه
Lesson 3: Test
21 دقیقه
Midterm
35 دقیقه
final
26 دقیقه
اساتید دوره‌

روزبه شهلایی

سوابق اجرایی:
– طراح آزمون های آزمایشی قلمچی، مدارس برتر (نشانه) و دو تست
– مولف کتب آموزشی درس زبان عمومی و تخصصی (انتشارات مبتکران)
– دبیر آزمون های بین المللی کمبریج
– مدرس دبیرستان های سرای دانش کانون قلم چی