آموزش مفهومی هندسه (2)

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 14 ساعت
تعداد فصل ها 5 فصل
تعداد جلسات 27 جلسه
مدرس رضا پورحسینی
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش هندسه یازدهم:

هندسه یازدهم شامل:
27 جلسه آموزشی شامل:
ارائه مفاهیم و زمینه سازی تقویت ذهن، خلاقیت و استدلال در دانش آموزان
شناسایی و تحلیل ویژگی های شکل های هندسی در حل مسائل
تقویت تفکر تجسمی و مدل سازی هندسه در حل مسائل
ساده سازی مفاهیم با کمک حل تمرین ها و مثال های متنوع
استفاده از ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش

مدیر علمی دپارتمان هندسه متوسطه دوم: حمیدرضا امیری (مؤلف کتاب درسی)

نویسنده سناریوی آموزشی: رضا پورحسینی

مدرس: رضا پورحسینی

جلسات دوره ‌
تعاریف و مفاهیم اولیه دایره
27 دقیقه
قضایای قطر عمود بر وتر و زاویه محاطی
31 دقیقه
زاویه ظلی، وترهای موازی، زاویه های وترهای متقاطع
30 دقیقه
حل مساله فصل اول - قسمت اول
30 دقیقه
روابط طولی در دایره
40 دقیقه
قضیه دو مماس
28 دقیقه
اوضاع نسبی دو دایره و مماس مشترک‌های آن‌ها
25 دقیقه
حل مساله - قسمت دوم
30 دقیقه
چندضلعی محاطی و دایره محیطی
32 دقیقه
چند ضلعی محیطی و دایره محاطی
44 دقیقه
چند ضلعی های منتظم
25 دقیقه
حل مساله - قسمت سوم
25 دقیقه
یادآوری مفاهیم اولیه تبدیل
33 دقیقه
بازتاب
36 دقیقه
انتقال
27 دقیقه
دوران
30 دقیقه
تجانس
32 دقیقه
اثبات قضایای تجانس ، حل مسئله و تبدیل‌های همانی
31 دقیقه
کاربردهایی از بازتاب
28 دقیقه
قضیه سینوس ها
38 دقیقه
قضیه کسینوس ها
27 دقیقه
حل تمرین - قسمت اول
23 دقیقه
قضیه نیمساز داخلی
25 دقیقه
قضیه هرون و مساحت مثلث
28 دقیقه
حل تمرین - قسمت دوم
25 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال اول
32 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال دوم
39 دقیقه
اساتید دوره‌

رضا پورحسینی

سوابق اجرایی:
– عضو دپارتمان ریاضی کانون فرهنگی آموزش قلم چی
– مدرس ریاضی کنکور در مدارس برتر شهر ری و کرج
– طراح سؤالات جبرو احتمال و گسسته کانون قلم چی
– مؤلف جزوات کنکور هندسه تحلیلی ، جبر و احتمال و گسسته
– ویراستار کلیه کتابهای ریاضی انتشارات کوله پشتی