با ما تماس بگیرید

02188176609

آموزش مفهومی زیست (2)

مدت دوره
14 ساعت
تعداد فصل ها
11 فصل
تعداد جلسات
26 جلسه
مدرسین
مازیار اعتمادزاده، بهرام میرحبیبی
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

توضیحات دوره

آموزش زیست یازدهم

آموزش مفهومی زیست یازدهم شامل: 

26 جلسه آموزشی شامل:

تدریس مفهومی و سطر به سطر مطابق با اهداف کتاب درسی
تحلیل و بررسی فعالیت های کتاب درسی
حل نمونه سؤالات و تست های مختلف جهت آمادگی دانش آموزان در امتحانات
استفاده از شکل ها و انیمیشن های جذاب آموزشی جهت فهم بهتر مطالب

 

1- مدیر علمی دپارتمان زیست شناسی متوسطه دوم: بهمن فخریان (مؤلف کتاب درسی)

2- نویسنده سناریوی آموزشی: مازیار اعتمادزاده، بهرام میرحبیبی

3- مدرس: مازیار اعتمادزاده، بهرام میرحبیبی

جلسات دوره ‌

گیرنده های حسی
حواس ویژه
گیرنده های حسی جانوران
استخوان ها و اسکلت
ماهیچه و حرکت
غدد درون ریز - قسمت اول
غدد درون ریز - قسمت دوم
دفاع غیر اختصاصی
دفاع اختصاصی
کروموزوم
میتوز
میوز و تولید مثل جنسی
دستگاه تولید مثلی مرد
دستگاه تولید مثلی زن
رشد و نمو جنین
تولید مثل در جانوران
تولید مثل غیر جنسی
تولید مثل جنسی
از یاخته تخم تا گیاه
تنظیم کننده های رشد در گیاهان
پاسخ به محیط
حل نمونه سوالات نیمسال اول
حل نمونه سوالات نیمسال دوم
اساتید دوره
بهرام میرحبیبی

سوابق اجرایی: 
- مولف دفتر تالیف فنی و حرفه ای
- مترجم کتب (بیوشیمی استرایر) (سلولی البرت) (بیولوژی کمپبل)( بیولوژی سولومون)
- طراح و گزینشگر آزمون های کانون
- مولف کتب آبی پر تکرار کار کانون

مازیار اعتمادزاده

سوابق اجرایی:
– طراح و گزینشگر آزمون های کانون
– مولف دفتر تالیف فنی و حرفه ای
– مترجم کتب بیوشیمی استرایر
– مترجم کتاب سلولی البرت
– مترجم کتاب بیولوژی سولومون
– مولف کتب آبی پر تکرار کار کانون