آموزش مفهومی زیست (2)

120,000 تومان 102,000 تومان

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 14 ساعت
تعداد فصل ها 11 فصل
تعداد جلسات 26 جلسه
مدرسین مازیار اعتمادزاده، بهرام میرحبیبی
 
120,000 تومان 102,000 تومان

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش زیست یازدهم

آموزش مفهومی زیست یازدهم شامل: 

26 جلسه آموزشی شامل:

تدریس مفهومی و سطر به سطر مطابق با اهداف کتاب درسی
تحلیل و بررسی فعالیت های کتاب درسی
حل نمونه سؤالات و تست های مختلف جهت آمادگی دانش آموزان در امتحانات
استفاده از شکل ها و انیمیشن های جذاب آموزشی جهت فهم بهتر مطالب

 

1- مدیر علمی دپارتمان زیست شناسی متوسطه دوم: بهمن فخریان (مؤلف کتاب درسی)

2- نویسنده سناریوی آموزشی: مازیار اعتمادزاده، بهرام میرحبیبی

3- مدرس: مازیار اعتمادزاده، بهرام میرحبیبی

جلسات دوره ‌
بافت عصبی
44 دقیقه
ساختار دستگاه عصبی مرکزی
36 دقیقه
دستگاه عصبی محیطی
27 دقیقه
گیرنده های حسی
23 دقیقه
حواس ویژه
43 دقیقه
گیرنده های حسی جانوران
21 دقیقه
استخوان ها و اسکلت
32 دقیقه
ماهیچه و حرکت
41 دقیقه
غدد درون ریز - قسمت اول
29 دقیقه
غدد درون ریز - قسمت دوم
44 دقیقه
دفاع غیر اختصاصی
34 دقیقه
دفاع اختصاصی
32 دقیقه
کروموزوم
34 دقیقه
میتوز
46 دقیقه
میوز و تولید مثل جنسی
39 دقیقه
دستگاه تولید مثلی مرد
31 دقیقه
دستگاه تولید مثلی زن
47 دقیقه
رشد و نمو جنین
38 دقیقه
تولید مثل در جانوران
17 دقیقه
تولید مثل غیر جنسی
24 دقیقه
تولید مثل جنسی
38 دقیقه
از یاخته تخم تا گیاه
22 دقیقه
تنظیم کننده های رشد در گیاهان
32 دقیقه
پاسخ به محیط
22 دقیقه
حل نمونه سوالات نیمسال اول
33 دقیقه
حل نمونه سوالات نیمسال دوم
21 دقیقه
اساتید دوره‌

بهرام میرحبیبی

سوابق اجرایی: 
- مولف دفتر تالیف فنی و حرفه ای
- مترجم کتب (بیوشیمی استرایر) (سلولی البرت) (بیولوژی کمپبل)( بیولوژی سولومون)
- طراح و گزینشگر آزمون های کانون
- مولف کتب آبی پر تکرار کار کانون

مازیار اعتمادزاده

سوابق اجرایی:
– طراح و گزینشگر آزمون های کانون
– مولف دفتر تالیف فنی و حرفه ای
– مترجم کتب بیوشیمی استرایر
– مترجم کتاب سلولی البرت
– مترجم کتاب بیولوژی سولومون
– مولف کتب آبی پر تکرار کار کانون