آموزش مفهومی شیمی یازدهم

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 18 ساعت
تعداد فصل ها 5 فصل
تعداد جلسات 29 جلسه
مدرس امیر قاسمی
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش شیمی یازدهم:

آموزش مفهومی شیمی یازدهم شامل: 

29 جلسه آموزشی شامل:

حل و بررسی سوالات مشابه امتحانات نیم سال اول و دوم

تحلیل و بررسی پرسش های تالیفی جهت فراگیری بهتر و تثبیت مطالب

بررسی و تدریس سطر به سطر کتاب شیمی یازدهم زیر نظر مولف کتاب درسی

ترغیب دانش آموزان به بهره گیری از آموخته ها در زندگی فردی و اجتماعی

استفاده از تصاویر و انیمیشن های آموزشی جذاب جهت درک بهتر مفاهیم

 

1- مدیر علمی دپارتمان شیمی متوسطه دوم: علیرضا عابدین (مؤلف کتاب درسی)
2- نویسنده سناریوی آموزشی: امیر قاسمی
3- مدرس: امیر قاسمی

جلسات دوره ‌
الگوها و روندها در رفتار مواد و عنصرها
35 دقیقه
شعاع اتمی و واکنش پذیری
40 دقیقه
عناصر دسته d و واکنش پذیری
40 دقیقه
شناسایی فلزات و واکنش پذیری
35 دقیقه
دنیای واقعی و استوکیومتری واکنش ها
38 دقیقه
گنج های اعماق دریا
34 دقیقه
آلکان ها
32 دقیقه
نامگذاری آلکان ها
32 دقیقه
آلکن ها و آلکین ها و سیکلو آلکان ها
45 دقیقه
دما و گرما
45 دقیقه
گرما در واکنش های شیمیایی
39 دقیقه
آنتالپی و آنتالپی پیوند
28 دقیقه
آلدهید و کتون و آنتالپی سوختن
53 دقیقه
تعیین آنتالپی واکنش به روش مستقیم و قانون هس
36 دقیقه
محاسبات آنتالپی پیوند
30 دقیقه
آهنگ واکنش و عوامل موثر بر آهنگ واکنش
39 دقیقه
سرعت واکنش
38 دقیقه
سرعت واکنش و نمودار مول-زمان
40 دقیقه
رابطه سرعت واکنش، غذا ، پسماند و رد پای آن
21 دقیقه
مسائل سرعت واکنش - قسمت اول
25 دقیقه
مسائل سرعت واکنش - قسمت دوم
37 دقیقه
مسائل سرعت واکنش - قسمت سوم
33 دقیقه
پلی مرها و زندگی
46 دقیقه
پلی استرها
38 دقیقه
الکل ها و اسیدها
42 دقیقه
استری شدن ، آمین ‌ها ، آمیدها
35 دقیقه
پلی آمیدها، پلیمرها ، ماندگار یا تخریب پذیر
34 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال اول
37 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال دوم
29 دقیقه
اساتید دوره‌

امیر قاسمی

سوابق اجرایی:
– طراح سوالات آزمون های شیمی انتشارات کانون فرهنگی آموزش
– مولف کتاب شکل های و نمودارها در شیمی دبیرستان انتشارات کانون فرهنگی آموزش
– مولف  کتاب شیمی آبی (شیمی پایه ) انتشارات کانون فرهنگی آموزش
– مولف کتاب شیمی آبی (شیمی پیش دانشگاهی) انتشارات کانون فرهنگی آموزش