آموزش مفهومی آمارواحتمال یازدهم

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 12 ساعت
تعداد فصل ها 5 فصل
تعداد جلسات 23 جلسه
مدرسین حمیدرضا امیری، میرشهرام صدر
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش آمار و احتمال یازدهم :

آمار و احتمال یازدهم شامل:

23 جلسه آموزشی شامل :

تدریس درس به درس و مفهومی مباحث با حضور مؤلفین کتاب درسی
کمک به تثبیت، تعمیق و تعمیم مفاهیم و مسائل کاربردی
آموزش مباحث کتاب درسی با بیانی ساده، شیوا و روان
درک مفاهیم و رویه‌های ریاضی و ارتباط آن‌ها با یکدیگر
استفاده از ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمند‌سازی مدارس

 

مدیر علمی دپارتمان ریاضی متوسطه دوم: حمیدرضا امیری (مؤلف کتاب درسی)
نویسنده سناریوی آموزشی: حمیدرضا امیری، میرشهرام صدر
مدرس: حمیدرضا امیری، میرشهرام صدر

جلسات دوره ‌
آشنایی با منطق ریاضی - قسمت اول
35 دقیقه
آشنایی با منطق ریاضی - قسمت دوم
30 دقیقه
آشنایی با منطق ریاضی - قسمت سوم
25 دقیقه
آشنایی با منطق ریاضی - قسمت چهارم
26 دقیقه
مجموعه و زیر مجموعه - قسمت اول
33 دقیقه
مجموعه و زیر مجموعه - قسمت دوم
47 دقیقه
قوانین اعمال بین مجموعه ها ، جبر مجموعه ها - قسمت اول
29 دقیقه
قوانین اعمال بین مجموعه ها ، جبر مجموعه ها - قسمت دوم
46 دقیقه
مبانی احتمال
42 دقیقه
احتمال غیر هم شانس
22 دقیقه
احتمال شرطی - قسمت اول
29 دقیقه
احتمال شرطی - قسمت دوم
23 دقیقه
احتمال شرطی - قسمت سوم
25 دقیقه
پیشامدهای مستقل و وابسته
39 دقیقه
توصیف و نمایش داده ها
29 دقیقه
معیارهای گرایش به مرکز
34 دقیقه
معیارهای پراکندگی - قسمت اول
19 دقیقه
معیارهای پراکندگی - قسمت دوم
21 دقیقه
گردآوری داده ها - قسمت اول
33 دقیقه
گردآوری داده ها - قسمت دوم
26 دقیقه
برآورد
33 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال اول
45 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال دوم
47 دقیقه
اساتید دوره‌

میرشهرام صدر

سوابق اجرایی :
- مدير داخلی و برنامه‌ريز گروه رياضی متوسطه انتشارات مدرسه به مدت 5 سال
- دبیر انجمن معلمان ریاضی شهر تهران درسال 92 تا 96
- عضو شورای برنامه ریزی گروه ریاضی دفتر تالیف کتب درسی کشور از سال 92 تا اکنون 
- مولف کتاب های درسی ریاضی متوسطه اول و دوم دفتر تالیف کتب درسی
- مولف کتاب ریاضی و آمار دهم انسانی انتشارات مبتکران
- دبیر نمونه استانی(تهران ) سال 93-94
 

حمیدرضا امیری

سوابق اجرایی:
– سرگروه ریاضی منطقه ۱ به مدت چهار سال
– کارشناس مسؤل گروه ریاضی دفتر تألیف کتاب های درسی کشور
– مدرس دوره های ضمن خدمت مدرسین کشوری
– مولف کتاب های درسی ریاضی پایه هشتم و نهم متوسطه اول
– مولف کتاب های درسی ریاضی پایه دهم رشته تجربی،ریاضی و انسانی
– مولف کتاب های درسی ریاضی و آمار پایه یازدهم رشته انسانی
– مولف کتاب های درسی آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی
– معلم نمونه شهر تهران در سال های ۸۶ و ۹۰
– داور جشنواره خوارزمی
– مولف بیش از ۶۰ عنوان کتاب های کمک درسی و کمک آموزشی کشور