آموزش مفهومی زبان هفتم

مدت دوره 7 ساعت
تعداد فصل ها 12 فصل
تعداد جلسات 41 جلسه
مدرس دوره مهیار فرمانی
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش زبان انگلیسی هفتم :

زبان انگلیسی هفتم شامل:

41 جلسه آموزشی شامل :

تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
تدریس در محیطی دوستانه و صمیمی جهت یادگیری بهتر
آموزش مهارت مکالمه با ارائه مکالمه های دو نفره
قابل استفاده برای دانش آموزان پایه هفتم و افراد علاقمند به یادگیری زبان انگلیسی
حل و بررسی نمونه سؤالات کتاب درسی

نویسنده سناریوی آموزشی: مهیار فرمانی
مدرس: مهیار فرمانی

جلسات دوره ‌
Letters and sounds 1
30 دقیقه
Letters and sounds 2
25 دقیقه
Welcome - Part1
22 دقیقه
Welcome - Part2
15 دقیقه
Lesson 1 -Conversation Basic
1 دقیقه
Lesson 1 -part 1
15 دقیقه
Lesson 1 -part 2
16 دقیقه
Lesson 1 -Conversation Advanced
1 دقیقه
Lesson 2 -Conversation Basic
1 دقیقه
Lesson 2 -part 1
18 دقیقه
Lesson 2 -part 2
16 دقیقه
Lesson 2 -Conversation Advanced
1 دقیقه
Lesson 3 -Conversation Basic
1 دقیقه
Lesson 3
21 دقیقه
Lesson 3 -Conversation Advanced
1 دقیقه
Lesson 4 -Conversation Basic
2 دقیقه
Lesson 4 -part 1
14 دقیقه
Lesson 4 -part 2
15 دقیقه
Lesson 4 -Conversation Advanced
2 دقیقه
Lesson 5 -Conversation Basic
2 دقیقه
Lesson 5 -part 1
17 دقیقه
Lesson 5 -part 2
17 دقیقه
Lesson 5 -Conversation Advanced
2 دقیقه
Lesson 6-Conversation Basic
2 دقیقه
Lesson 6 -part 1
16 دقیقه
Lesson 6 -part 2
20 دقیقه
Lesson 6 -Conversation Advanced
2 دقیقه
Lesson 7 -Conversation Basic
2 دقیقه
Lesson 7 -part 1
21 دقیقه
Lesson 7 -part 2
19 دقیقه
Lesson 7 -Conversation Advanced
2 دقیقه
Lesson 8 -Conversation Basic
2 دقیقه
Lesson 8 -part 1
17 دقیقه
Lesson 8 -part 2
16 دقیقه
Lesson 8 -Conversation Advanced
2 دقیقه
Photo dictionary - welcome
5 دقیقه
Photo dictionary - Months
7 دقیقه
Photo dictionary - Numbers & days of the week
11 دقیقه
Photo dictionary - Jobs
8 دقیقه
Photo dictionary - Final part
13 دقیقه
اساتید دوره‌

مهیار فرمانی

سوابق اجرایی:

- مدیر آموزشی موسسه زبان گویش
- بیش از ۹ سال سابقه تدریس در موسسات مختلف همچون جهاد دانشگاهی، سفیر و ...
- همکاری در طرح کشوری تالیف کتاب‌های جهاد دانشگاهی
- با سابقه ی ۵ سال تدریس های آنلاین و مجازی در سطوح مختلف