آموزش مفهومی هندسه دهم

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 14 ساعت
تعداد فصل ها 6 فصل
تعداد جلسات 26 جلسه
مدرسین رضا پورحسینی-اسحاق اسفندیار
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش هندسه دهم:

هندسه دهم شامل:

26 جلسه آموزشی شامل:

ساده سازی مفاهیم با کمک حل تمرین ها و مثال های متنوع
تقویت تفکر تجسمی و مدل سازی هندسه در حل مسائل
شناسایی و تحلیل ویژگی های شکل های هندسی در حل مسائل
استفاده از ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش
ارائه مفاهیم و زمینه سازی تقویت ذهن، خلاقیت و استدلال در دانش آموزان

 

مدیر علمی دپارتمان هندسه متوسطه دوم: حمیدرضا امیری (مؤلف کتاب درسی)

نویسنده سناریوی آموزشی: رضا پورحسینی، اسحاق اسفندیار

مدرس: رضا پورحسینی، اسحاق اسفندیار

 

جلسات دوره ‌
ترسیم های هندسی و استدلال - قسمت اول
39 دقیقه
ترسیم های هندسی و استدلال - قسمت دوم
30 دقیقه
ترسیم های هندسی و استدلال - قسمت سوم
23 دقیقه
حل مسائل ترسیم های هندسی و استدلال
33 دقیقه
استقرا، استنتاج، مثال نقض، قضیه شرطی، دو شرطی و نقیض
45 دقیقه
قضایای همرسی، قضیه ضلع برتر
40 دقیقه
گزاره، نقیض گزاره، برهان خلف، اثبات قضیه زاویه برتر و قضیه نامساوی مثلثی
46 دقیقه
نسبت وتناسب
33 دقیقه
قضیه تالس
30 دقیقه
تشابه مثلث ها
30 دقیقه
استفاده از تشابه در مثلث قائم الزاویه
31 دقیقه
کاربردهای تالس و تشابه
36 دقیقه
چندضلعی و متوازی الاضلاع
23 دقیقه
خواص متوازی الاضلاع
32 دقیقه
مستطیل، لوزی و مربع
31 دقیقه
ذوزنقه
25 دقیقه
مساحت و کاربردهای آن
43 دقیقه
مساحت به روش نقاط شبکه ای
34 دقیقه
وضعیت خط در فضا
35 دقیقه
وضعیت خط و صفحه در فضا
27 دقیقه
تعامد
29 دقیقه
تفکر تجسمی
29 دقیقه
برش
34 دقیقه
دوران حول محور
30 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال اول
29 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال دوم
40 دقیقه
اساتید دوره‌

رضا پورحسینی

سوابق اجرایی:
– عضو دپارتمان ریاضی کانون فرهنگی آموزش قلم چی
– مدرس ریاضی کنکور در مدارس برتر شهر ری و کرج
– طراح سؤالات جبرو احتمال و گسسته کانون قلم چی
– مؤلف جزوات کنکور هندسه تحلیلی ، جبر و احتمال و گسسته
– ویراستار کلیه کتابهای ریاضی انتشارات کوله پشتی 
 

اسحاق اسفندیار

سوابق اجرایی:
- مولف کتابهای هندسه درانتشارات ژرف اندیشان و انتشارات مدارس آزاد اسلامی (سما)
- مولف کتاب های خودآموز هندسه 1، خودآموز هندسه 2، خودآموز هندسه تحلیلی
- مولف کتاب کار هندسه 1-کتاب کار هندسه 2
- مولف کتاب جامع کنکور هندسه 
- مولف کتاب فست بوک هندسه کنکور